Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Cao-voorstellen contractcatering

CNV Vakmensen wil een eenjarige cao voor de contractcatering (14.000 werknemers). Een overzicht van de cao-voorstellen.

Looptijd

Onze inzet is een looptijd van een jaar, zodat wij ook kunnen blijven inspelen op ontwikkelingen in de sector en in Nederland.  

Loon

Helaas zijn de economische ontwikkelingen in Nederland nog steeds slecht, ook voor de contractcatering. In het laatste jaar hebben wij gezien dat bedrijven moeten reorganiseren of andere maatregelen nemen om de crisis te kunnen overleven. Vaak ging dit in goed overleg met de vakbonden, een lichtpunt voor ons in deze tijd.  

Daarnaast merken onze leden dat er overal bezuinigd wordt en de kosten steeds hoger worden. Ook zien wij dat vooral de lagere inkomensgroepen hierin hard getroffen worden. Onze leden vinden het belangrijk dat wij juist voor deze groepen extra aandacht hebben. Als CNV willen wij voorstellen om extra koopkracht te bieden aan deze groepen door bij de loonvraag een focus te leggen op centen in plaats van procenten.  

Vanuit CNV Vakmensen hebben wij het beleid om de loonvraag te koppelen aan de sector en de ontwikkelingen in de sector. Wij willen een verantwoorde loonsontwikkeling die recht doet aan de werknemers in de contractcatering. De focus van CNV Vakmensen ligt bij werkgelegenheidsbehoud. Graag gaan wij het overleg aan over een verantwoorde loonvraag.  

Werkverbreding richting schoonmaak en aanverwante sectoren

Er is op basis van de afspraken in de vorige cao gekeken of er door opleiding een verbreding van werkzaamheden kan plaatsvinden naar andere sectoren. Het doel van CNV Vakmensen is om in te spelen op de ontwikkelingen in aanbestedingen en het steeds kleiner worden van contracten. Voor de medewerkers kan dit leiden tot een contractverhoging in uren op dezelfde locatie.

Daarnaast zou dit goed aansluiten bij de behoefte van medewerkers om zich verder te ontwikkelen en diversiteit in het werk te ontwikkelen. Voor de werkgever kan hier een efficiencyslag uit gehaald worden. Voor de werkverbreding is in eerste instantie gekeken naar de link met de schoonmaaksector, maar ook postkamer, groenvoorziening, receptie en beveiliging kunnen eventueel aansluiten in de toekomst.

Vanuit het onderzoek naar opleidingen is gebleken dat er geen beperking is in het volgen van een opleiding tot schoonmaker en vice versa. Voorstel van CNV Vakmensen is werkverbredende opleidingen op te nemen in artikel 60.2 van de cao contractcatering. Zodat werkverbredende opleidingen als noodzakelijke opleiding worden aangemerkt en voor vergoeding in aanmerking komen.  

Ziektekosten

Ziektekosten en vooral het eigen risico worden tegenwoordig steeds weer hoger.   Wij willen kijken naar een mogelijkheid om hier een verlichting in aan te kunnen brengen. Wij vragen om een maandelijkse vergoeding voor de ziektekosten, of de mogelijkheid om een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten op brancheniveau, waarbij werknemers door collectiviteitsvoordeel netto minder kosten hebben.  

Mantelzorg

Tegenwoordig heeft 1 op de 8 werknemers een mantelzorgtaak naast zijn/haar werk. Dit kan in combinatie met het werk een zware belasting zijn voor de persoon. In de Wet Arbeid en Zorg zijn bepalingen vastgelegd over calamiteitenverlof, kort- en langdurend zorgverlof, maar deze bepalingen zijn beperkt. Onze leden hebben aangegeven dat de belasting werk en privé soms in het gedrang komt. Vandaar dat wij willen voorstellen om een artikel in de cao op te nemen over het uitvoeren van mantelzorg. Hierdoor wordt voorkomen dat medewerkers hier vakantiedagen voor opnemen, die ze juist beter voor hun eigen rust kunnen gebruiken.

De wettelijke verlofregelingen kunnen in de cao verruimd worden door bijvoorbeeld het verbreden van de kring van rechthebbenden op verlof tot de bredere familiekring en vriend of buren (niet alleen huisgenoten, zoals in de nieuwe wetswijzigingen wordt voorgesteld). Ook is het goed om in de cao expliciet te bepalen dat kort- en langdurend verlof opgenomen mogen worden als mantelzorgverlof.   Daarnaast blijkt dat loondoorbetaling tijdens het verlof bijdraagt aan het beter volhouden van werk met mantelzorg, omdat een mantelzorgsituatie op zichzelf al extra kosten met zich meebrengt of een verlies aan inkomsten van de verzorgde. Wij willen hier graag het gesprek over aangaan om zo te zorgen dat mantelzorgers niet gedwongen worden om (tijdelijk) te stoppen met werken.  

Cao à la carte

Onze leden geven aan dat zij veel waarde hechten aan de huidige adv-dagen, vooral onze oudere leden hebben deze dagen echt nodig om de werkdruk aan te kunnen. Daarnaast is er een groep leden die graag gebruik willen maken van de mogelijkheid om dagen te kunnen ruilen voor aanschaf van bijvoorbeeld een computer of e-bike. Op dit moment is dit afhankelijk van de werkgever waarbij je werkzaam bent. Door de systematiek van contractwisselingen kan je als werknemer niet kiezen bij wie je in dienst bent. Wij zouden graag deze secundaire arbeidsvoorwaarden koppelen aan een keuzemodel zoals bijvoorbeeld een cao à la carte.  

CNV Internationaal

Binnen Nederland gaat het niet altijd goed in de catering, maar in andere landen in de wereld is de situatie vaak nog schrijnender. CNV Internationaal probeert vakbonden in andere landen te versterken en door specifieke projecten de werkomstandigheden van werknemers in onder andere de catering te verbeteren. Vanuit de visie en missie van CNV Vakmensen willen wij graag ook iets doen voor werknemers in andere landen, door het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Onze leden gaven aan, ondanks dat het in Nederland ook niet goed gaat, toch graag iets te willen doen voor de medewerkers in landen waar de werkomstandigheden schrijnend zijn. Graag willen wij hier het gesprek over aangaan om te kijken hoe wij ook mondiaal onze verantwoordelijkheden kunnen delen.  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid