Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Cao-resultaat contractcatering: geef je mening

Met de werkgevers in de contractcatering hebben wij een cao-resultaat bereikt voor een eenjarige cao. De lonen gaan met 1,5 procent omhoog. Verder hebben we een aantal goede afspraken gemaakt over de inzetbaarheid van medewerkers. Graag horen we wat jij ervan vindt!

De onderhandelingen met de werkgevers zijn constructief verlopen. De loonsverhoging bleef lange tijd een heikel punt. Ook in de contractcatering is de crisis goed te merken. Toch hebben we met de werkgevers afspraken kunnen maken over een loonsverhoging. En ook op andere terreinen hebben we gekeken naar verbeteringen. Het resultaat is een totaalpakket, waarmee wij tevreden zijn. Hieronder lees je de belangrijkste afspraken.  

Looptijd en loonsverhoging
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 jaar, van 1 april 2013 tot 1 april 2014. De lonen gaan per 1 april 2013 omhoog met 1,5 procent.  

Multitaskers  
Er komt een profiel voor ‘multitaskers’ in de contractcatering. Het gaat hier om werknemers die ook andere werkzaamheden op de locatie zouden kunnen doen (schoonmaak, receptie, postkamer, groenvoorziening, beveiliging). Op basis van dit profiel stelt de Stichting Opleidingen Contractcatering (OCC) een  curriculum op met vaardigheden en competenties. Vervolgens ontwikkelt de OCC een opleiding multitasker. Werknemers kunnen deze opleiding, in overleg met hun werkgever, gaan volgen. Werknemers die nu al deze werkzaamheden zouden willen uitvoeren, kunnen contact opnemen met de eigen P&O-afdeling.  

Andere afspraken over inzetbaarheid van medewerkers
We hebben de volgende afspraken gemaakt om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten:  

 • We gaan door met het doelgroepenbeleid om kwetsbare groepen uit de samenleving in dienst te houden. 
 • De afspraak uit de vorige cao over duurzame inzetbaarheid wordt uitgebreid. Een externe expert gaat bekijken welke afspraken we in de cao en de sector contractcatering kunnen maken op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 
 • De sector wil starters op de woningmarkt een handje helpen met het krijgen van een hypotheek (via een arbeidsrechtelijke toets en een intentieverklaring).
 • TNO heeft in het verleden onderzoek gedaan, onder andere naar de werkdruk in de sector. Daar komt nu een vervolg op. Doel is om de veranderingen na 10 jaar in kaart te brengen. In het onderzoek wordt ook het effect van langer doorwerken meegenomen.

Andere afspraken over arbeidsvoorwaarden
Verder hebben we de volgende afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden:  

 • Voorlopend op een toekomstbestendige brede cao en de gesprekken hierover, krijgen vakbonden 15 extra vakbondsdagen per bond om te gebruiken voor overleg over de toekomstbestendige cao. 
 • De werkgevers hebben de mogelijkheid onderzocht om via een fiscaalvriendelijke regeling een e-bike of computer aan te schaffen. Deze regeling is niet haalbaar. Als werknemer moet je daar bruto te veel voor bij leggen. Je kunt dit nog wel doen bij een overschot van dagen, maar dit kost meer dan dat het je oplevert. 
 • Er gaat een bijdrage van 10.000 euro naar projecten van CNV Internationaal. Hiermee verbeteren we de positie van werknemers in ontwikkelingslanden.
 • Vakbonden krijgen de mogelijkheid om 5 locaties per jaar te bezoeken en daar met werknemers te praten. Dit moet wel in overleg met de HR-directeur van het cateringbedrijf, zodat we zeker zijn van toestemming van de opdrachtgever. 
 • We hebben besloten dat we geen extra loonsverhoging gaan financieren uit de adv-dagen. Je kunt wel nog steeds dagen verkopen voor extra loon. 
 • De werkgevers hebben serieus gekeken naar onze voorstellen van een collectieve ziektekostenverzekering. De conclusie is dat het maximaal haalbare (wat verzekeringen aan korting mogen bieden) op dit moment bij de verschillende werkgevers al gehaald is. Daarmee is dit punt van tafel gehaald.

Wat vinden wij ervan?  
Wij denken dat dit cao-resultaat recht doet aan de voorstellen die CNV Vakmensen heeft gedaan. De loonsverhoging doet recht aan de mensen en de sector. Ook als we kijken naar wat er dit jaar in andere cao’s wordt afgesproken, kunnen wij tevreden zijn met dit resultaat. Daarnaast zijn onze kernpunten over brede inzetbaarheid, opleiden en solidariteit goed tot hun recht gekomen.  

Geef je mening!  
Wil je het cao-resultaat lezen en je stem uitbrengen? Ik hoor graag wat jij ervan vindt!


Marieke de Vries-den Hollander
Onderhandelaar CNV Vakmensen
e-mail: m.devries@cnvvakmensen.nl         

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid