Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Cao-overleg contractcatering zit vast op reiskostenregeling

Het cao-overleg in de contractcatering zit vast op een nieuwe reiskosten-regeling. De regeling die de werkgevers willen doorvoeren heeft voor velen van jullie grote gevolgen. Daar verzetten wij ons tegen. We hebben dus nog geen akkoord over een nieuwe cao.

In de vorige nieuwsbrief zijn wij uitgebreid ingegaan op de andere belangrijke onderwerpen in het cao-overleg. Nog even die hoofdpunten:

Flexibiliteit en artikel 10 en 11 van de cao

Tegenover meer mogelijkheden voor flexibele inzet van personeel staat dat artikel 11 uit de cao wordt geschrapt. Dat betekent bij contractswisseling geen afbouw e.d. van salaris meer. Ook wordt in artikel 10 geregeld dat je bij contractswisseling met behoud van alle rechten en plichten van de ene naar de andere cateraar overgaat. Dit betekent een forse verbetering in je arbeidsvoorwaardelijke positie als je bij een contractswisseling bent betrokken.

Loon en looptijd

De werkgevers hadden in het vorige overleg een lager loonbod gedaan dan in het overleg daarvoor (van 2 procent naar 1,5 procent). Hierop zijn werkgevers teruggekomen. Nu ligt er opnieuw een loonbod van in totaal 2 procent en wel 

1,5 procent per 1 juni 2014 en 0,5 procent per 1 januari 2015. Daar staat een looptijd tegenover van 15 maanden (1 april 2014 tot 1 juli 2015). 

Reiskostenregeling

En dan de reiskostenregeling. Die verschilt op dit moment per werkgever. Velen van jullie hebben een reiskostenregeling, maar lang niet iedereen. Met de werkgevers zijn we nu in gesprek over een nieuwe regeling, die voor iedereen in de contractcatering hetzelfde is. 

De werkgevers willen de volgende regeling in de cao opnemen:

  • Vanaf de 11e kilometer tot en met maximaal 30 kilometer de reiskosten vergoedt en wel met € 0,16 per kilometer heen en € 0,16 per kilometer terug. Dit betekent dus dat de eerste 10 kilometer niet voor vergoeding in aanmerking komen. Voorbeeld: woon je 15 kilometer van je werk, dan ontvang je 10 kilometer (5 heen en 5 terug) x € 0,16 = € 1,60 per dag. 
  • Openbaar vervoer wordt niet vergoed, er wordt in alle gevallen vanuit gegaan alsof je met de auto reist.
  • Ontvang je door de nieuwe regeling minder, dan wordt het verschil gedurende 36 maanden als volgt gecompenseerd: 9 maanden 100%, 9 maanden 75%, 9 maanden 50%, 9 maanden 25%). Na 36 maanden heeft iedereen in de sector dan dezelfde reiskostenvergoeding.
  • De regeling gaat in vanaf 1 januari 2015.

Let op: dit is nog maar een voorstel van de werkgevers. Wij vinden dit niet acceptabel, omdat deze regeling voor velen van jullie grote negatieve gevolgen heeft. Op het eerste gezicht gaat het misschien om kleine bedragen, maar op het toch al niet hoge inkomen is het erg veel. Om je een idee te geven maken wij hieronder een vergelijking met de regeling van Albron, uitgaande van vijf werkdagen per week. Werk je bij een andere cateraar, dan kun je een vergelijkbare som maken.

Gevolgen van het voorstel van de werkgevers (per vier weken) 

reisafstand huidige vergoeding
per 4 weken
nieuwe vergoeding
per 4 weken
verschil
11 km € 48,60 € 6,40 € 42,20 negatief
16 km € 60,00 € 32,00 € 22,60 negatief
21 km € 84,00 € 70,40 € 13,60 negatief
26 km € 102,00 € 102,40 € 0,40 positief
30km € 120,00 € 128,00 € 8,00 positief

Wij hebben een regeling voorgesteld die het gemiddelde is van de regelingen van vier grote cateraars: te weten Albron, Prorest, SAB en Sodexo. Ook deze regeling heeft gevolgen (positief en negatief), maar de verschillen zijn veel kleiner dan in het voorstel van de werkgevers.

Gevolgen van het voorstel van de bonden (per vier weken) 

reisafstand huidige vergoeding nieuwe vergoeding verschil
11 km € 48,60 € 43,00 € 5,60 negatief
16 km € 60,00 € 61,00 € 1,00 positief
21 km € 84,00 € 88,20 € 4,20 positief
26 km € 102,00 € 103,20 € 1,20 positief
30 km € 120,00 € 116,30 € 3,70 negatief

Wij komen werkgevers op al hun wensen ten aanzien van een reiskostenregeling tegemoet. Behalve de vergoeding, die is hoger. Daarom zeggen de werkgevers nee tegen ons voorstel. Dit betreuren wij zeer, want hiermee hebben we (nog) geen reiskostenregeling voor degenen die deze nog niet hebben. Maar het verslechteren van een bestaande regeling doet veel meer zeer dan iets niet krijgen.

Geef je reactie

Laat ons weten wat je hiervan vindt, want dat is belangrijk voor ons te weten omdat er nog één cao-overleg volgt. Mail je reactie naar j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Joost van Egmond

Onderhandelaar CNV Vakmensen 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid