Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Cao onderhandelingen Contract Catering

De onderhandelingen voor de nieuwe cao staan weer voor de deur. Velen van jullie hebben de enquête ingevuld en op basis daarvan zin de voorstellen voor de nieuwe cao namens jullie opgesteld.

Ik stuur jullie in de bijlage natuurlijk de volledige voorstellenbrief, maar ik denk dat het goed is ook even de uitkomsten van de enquête met jullie te bespreken en tot welke voorstellen dit heeft geleid. Op de vraag welke cao afspraken voor jullie het meest belangrijk zijn, heeft de overgrote meerderheid ( 76% van de ondervraagden) geantwoord, dat zij graag zien dat er afspraken worden gemaakt over eerder stoppen met werken of minder werk voorafgaand aan het pensioen.

Wij stellen dan ook voor om de afspraak uit de vorige cao om onderzoek te doen naar de 80-90-100 te verzilveren in deze cao. Met de 80-90-100 regeling wordt bedoeld, 80% werken, tegen 90% procent van het salaris met behoud van 100% pensioen opbouw.

In lijn met het voorgaande, stellen wij ook voor onderzoek te doen naar zelfroosteren, om zo de werktijden beter te laten aansluiten bij de persoonlijke situatie. Uit de enquête bleek, dat 72% werkdruk ervaart en slechts 71% van de ondervraagden wist van het meldpunt werkdruk.

Reiskosten is voor 24% van de ondervraagden een belangrijke afspraak. In het laatste cao resultaat zijn afspraken gemaakt voor de verhoging van de kilometervergoeding. Er is toen als aangekondigd, dat wij de kilometervergoeding naar de fiscaal maximale vergoeding van € 0.19 willen. Wij zijn van mening dat deze vergoeding zou moeten gelden voor alle kilometers. Wanneer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer, vinden wij dat de werkelijk gemaakte kosten per maand moeten worden vergoed.

Ontwikkeling vindt geen van de ondervraagde een belangrijk onderwerp en toch hebben wij dit opgenomen in onze voorstellenbrief. Uit de enquête blijkt namelijk ook dat 43% niets wist van de afspraak over de ontwikkel voucher uit de vorige cao en dat 0% hier gebruik van heeft gemaakt. CNV Vakmensen vindt het belangrijk, dat werknemers mee kunnen blijven doen en een onafhankelijke positie hebben op de arbeidsmarkt. Dan is het van essentieel belang dat een werknemer beschikt over voldoende middelen om regie te houden over zijn eigen loopbaan en marktpositie. Daarom stellen wij voor te komen tot een individuele leerrekening, waar je zelf controle hebt over jouw eigen ontwikkeling.

Over loon is geen specifieke vraag gesteld, omdat het bijna vanzelfsprekend is, dat dit een zeer belangrijk onderwerp is. In de kranten en op televisie, wordt door allerlei partijen er steeds weer op gehamerd, dat de contractlonen moeten stijgen. Dat geldt ook voor de contract catering. Wij hebben in onze voorstellenbrief niet direct een percentage genoemd, omdat wij het gesprek open willen voeren, maar laat heel helder zijn, er moet geld bij!

Wij voelen ons ook gesterkt deze cao onderhandelingen in te gaan, omdat 60% van de ondervraagden aangeeft, bereid zijn in actie te komen, mochten de onderhandelingen de verkeerde kant op gaan. Men is bereid hierover ook het gesprek met de collega’s op de werkvloer aan te gaan. Wel geven de meeste ondervraagden aan het lastig te vinden dit te doen. CNV Vakmensen zal jullie dan ook bijstaan mocht het nodig zijn en wij zullen in de loop van de onderhandelingen met jullie nadenken wat passend is.

Ik houd jullie op de hoogte!

Vriendelijke groet,

Jacqueline Twerda

Bestuurder CNV Vakmensen

j.twerda@cnvvakmensen.nl /06 23006214
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid