Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Contractcatering - Nieuws

Bijzondere onderhandeling Contractcatering

Na de eerste twee ronden hebben wij afgelopen week twee keer onderhandeld over een nieuwe cao. Het verloop van die onderhandelingen was op z’n minst bijzonder te noemen.

Dat heeft alles te maken met het feit dat werkgevers op twee onderwerpen de eerder gedane voorstellen door slechtere hebben vervangen. Dat betekent dat er nog een aantal flinke stappen in het overleg moeten worden gezet. De belangrijkste onderwerpen uit het cao-overleg:

Reiskosten
Voorstel werkgevers: een kilometervergoeding van €0,14 per km die geldt voor maximaal 30 km per dag. Over de eerste 10 km geen vergoeding voor de kosten van openbaar vervoer. Er wordt altijd uitgegaan van de te rijden kilometers. Deze regeling geldt voor iedereen. Ook voor werknemers die nu al een reiskostenregeling hebben. Zij gaan er dan (fors) op achteruit. CNV Vakmensen wil afspraken maken waarbij huidige regelingen in stand blijven. Voor degenen die nu nog geen regeling hebben geldt dan de nieuwe regeling. Aanvankelijk wilden de werkgevers hiermee instemmen, maar daar zij kwamen op terug.

Loon
Tijdens het overleg op 28 januari jl. hebben werkgevers een loonbod gepresenteerd van 1,25 procent op 1 april 2014 en 0,75 procent op 1 oktober 2014. Daarover hebben wij jullie geïnformeerd. Dat bod hebben werkgevers teruggeschroefd naar 1,5 procent op 1 april aanstaande. Dit is een klassiek voorbeeld van “terug onderhandelen”. Wij willen en gaan terug onderhandelen (van 2 procent naar 1,5 procent) niet belonen door nu een concessie te doen op onze loonvraag van 3 procent per 1 april aanstaande.

Contractswisseling
CNV Vakmensen wil bij contractswisseling het betrokken personeel met alle rechten en plichten over laten gaan naar de nieuwe werkgever en dat op basis van de cao er geen afbouw van arbeidsvoorwaarden meer kan plaatsvinden. De stand van zaken is nu als volgt.
In artikel 10 zal worden geregeld dat ingeval van wijziging van cateraar de regels uit het burgerlijk wetboek (overgang van onderneming) van toepassing zijn en dat artikel 11 geheel uit de cao wordt geschrapt. De rechtsbescherming van een werknemer wordt nu veel groter omdat als er minder uren gewerkt gaan worden dit niet anders kan dan nadat er eerst door het UWV wordt getoetst of dit aan de geldende regels voldoet. Het op basis van de cao terugzetten in salarisgroep kan niet meer. Met deze twee aanpassingen van de cao is aan een wens van CNV Vakmensen voldaan.

Flexibliteit
Tegenover de grotere rechtsbescherming door de aanpassing van artikel 10 en het schrappen van artikel 11 van de cao staat dat werkgevers een grotere mate van flexibiliteit willen hebben. Dat is op zich een te begrijpen wens omdat de kosten voor werkgevers door deze aanpassing zullen stijgen.

Werkgevers willen de mogelijkheid hebben om per kwartaal met min- en plus uren te kunnen werken. Werk je in een kwartaal meer uren dan je volgens je contract zou moeten werken dan worden die uren als meeruren uitbetaald. Werk je in een kwartaal minder uren dan je zou moeten, dan kan er per kwartaal maximaal één adv-dag met die minuren worden verrekend. Op jaarbasis kunnen dus maximaal 4 adv-dagen worden ingezet om die met minuren te verrekenen.

Daarnaast willen werkgevers de mogelijkheid hebben om werknemers één dag in de week meer of minder in te zetten. Wij denken dat dit voornamelijk impact zal hebben op hen die minder dan vijf dagen in de week werken. Nu is in artikel 17 van de cao geregeld dat iedereen die parttime werkt verplicht 20% meer moet werken wanneer de werkgever dit wenst. Dat komt overeen met 1 werkdag voor iedereen die vijf dagen in de week werkt. Dus is nu al verplicht meer werken in de cao geregeld, wordt ook minder werken mogelijk. Mocht je aan het eind van het kwartaal ten gevolge hiervan minder hebben gewerkt dat kunnen die minder gewerkte uren dus verrekend worden met de eerder genoemde adv-dag.

In alle gevallen blijft je salaris gelijk. Minder uren werken heeft geen invloed op de hoogte ervan.

Onze mening over de huidige stand van zaken
De aanpassing van artikel 10 en het schrappen van artikel 11 vinden wij een groot pluspunt, omdat dit de werk- en inkomenszekerheid van werknemers in de catering vergroot. Daar staat de gevraagde flexibilisering tegenover. Tezamen staan wij in beginsel positief ten opzichte van deze twee afspraken.

Wij hebben echter flinke problemen met het voorstel van de werkgevers over de reiskosten vanwege het effect wat dit heeft op degenen die nu al een regeling hebben. Daarnaast is het terug onderhandelen op loon volstrekt ongepast. Er is geen enkel steekhoudend argument om dit te doen.

Medio april gaat het overleg verder. Heb je vragen en/of opmerkingen hierover, dan kun je een email sturen naar j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Joost van Egmond
districtshoofd
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid