Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Albron CP - Nieuws

Raadpleging sociaal plan Albron Hoofdkantoor

Enkele weken geleden hebben wij tijdens een personeelsbijeenkomst met elkaar overleg gehad over het verlengen van het sociaal plan dat op 31 december 2013 is verlopen.

Zoals wij in de uitnodiging hadden aangegeven, wil Albron het bestaande sociaal plan op één belangrijk punt wijzigen, namelijk dat als een passende functie wordt aangeboden en deze wordt gewijzigd er geen ontslagvergoeding wordt verstrekt. Tijdens de ledenvergadering is besloten dat als de definitie van passende functie wordt aangescherpt wij tot een akkoord met Albron kunnen komen.

Na de personeelsbijeenkomst hebben wij wederom met Albron overleg gevoerd en is de definitie van passende functie naar onze mening dusdanig aangescherpt dat de aangeboden functie een nauwe verwantschap moet hebben met de huidige functie en daarmee vervalt de grondslag voor een ontslagvergoeding bij het weigeren van een passende functie. Voor de precieze tekst verwijzen wij naar bijgevoegd sociaal plan. Omdat de uitkomst van het overleg in de lijn ligt van hetgeen met elkaar is besproken tijdens de personeelsbijeenkomst leggen wij dit sociaal plan met een positief advies ter instemming aan u voor.

Bijgevoegd treft u een stemformulier aan. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 20 februari in ons bezit te zijn. Het retouradres is:

CNV Vakmensen
t.a.v. Joost van Egmond
Postbus 3025
2130 KA  Hoofddorp

U kunt uw mening ook mailen naar j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze ook via bovenstaand emailadres stellen.

Joost van Egmond
Districtshoofd CNV Vakmensen
j.vanegmond@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid