Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Albron CP - Nieuws

Cao bij Albron Center Parcs

Na twee overleggen ligt er een onderhandelingsresultaat om de cao met 2 jaar te vernieuwen. Dit resultaat moet worden bezien in het licht van de bedrijfeconomische situatie van Albron CP. Onderstaand tref je de punten aan waar wij graag je mening over willen horen.

Albron CP komt bedrijfseconimisch uit een diep dal en de winst die nu gemaakt wordt, is gelet op de omzet die wordt gemaakt laag. Door iedereen wordt er hard gewerkt en zo levert iedereen een bijdrage aan dit resultaat. In het resultaat zijn een aantal onderwerpen geregeld waar in de afgelopen tijd veel over te doen is geweest en nu tot een verbetering gaat leiden. Onderstaande zaken zijn in het resultaat opgenomen.

Looptijd

De looptijd van de cao is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019, dus twee jaar.

Loon

De lonen worden tijdens de looptijd van de cao 2 keer verhoogd:
 • 1 januari 2018 met 1,5%
 • 1 januari 2019 met 1,5%
De hoogte van de loonsverhoging zegt alles over het resultaat dat Alborn CP boekt. 

Tijd-voor-tijd

Er bestaat al langere tijd onvrede over de werking van de tijd voor tijd regeling. Daarin worden nu forse verbetering doorgevoerd:
 • alle uren boven 100% van de contracturen worden uitbetaald
 • de betaling vindt plaats per betalingsperiode (periode = vier weken)
 • er zij geen jaarlijkse referteperiodes meer
 • fulltimers die op jaarbasis meer dan 104 uur extra werken, krijgen vanaf het 105de uur een toeslag van 50% per uur; dit zal aan het eind voor een jaar worden vastgesteld.

Tijd-voor-tijd toeslag

In de beschikbaarheid die je hebt over jouw pot met de tijd voor tijd toeslag wordt ook een verbetering doorgevoerd en wel als volgt:
 • je hebt zelf de beschikbaarheid over jouw tijd-voor-tijd-pot met uitzondering van:
 • in overleg met de ondernemingsraad kunnen twee verplichte vrije dagen worden aangewezen en deze uren komen uit jouw tijd-voor-tijd-pot; mocht daarin een te laag saldo zitten dan komen deze ten laste van je vakantie saldo en hiermee wordt aangesloten bij de regeling uit de recreatie-cao.

Levensfase bewust beleid

Er komt een budget van € 125.000 om in te zetten voor levensfase bewust beleid. De belangrijke thema's daarin zijn onder andere fysiek belastend werk, een vergrijzend werknemersbestand, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. Deze gelden zullen in overleg tussen directie, ondernemingsraad en bonden worden aangewend.

Pensioenregeling

De werkgever wil de pensioenen onderbrengen bij het Pensioenfonds Horeca en Catering. Nu is je pensioen ondergebracht bij het Pensioenfonds Recreatie. Inhoudelijk zijn deze twee pensioenregelingen op hoofdlijnen gelijk. Het voordeel van deze overstap is dat je iets meer pensioen gaat opbouwen (i.p.v. 1,63% p/j, 1,65% p/j), terwijl de premie die je moet betalen wordt verlaagd van 9,8% naar 8,63%. Per saldo betekent dit dat je nettosalaris iets hoger wordt. Een ander belangrijk voordeel is dat het Pensioenfonds Horeca en Catering een veel hogere dekkingsgraad heeft dan het Pensioenfonds Recreatie en daarmee een veel solider fonds is. 

Bovenstaand resultaat willen wij met een positieve insteek aan je voorleggen. Graag horen wij wat jij van dit resultaat vindt. Je kunt je mening geven door hier te klikken. Graag vernemen wij jouw mening uiterlijk vrijdag 10 november aanstaande.

Mocht je vragen hebben dan kun je mij een e-mailbericht sturen of even bellen.

Joost van Egmond
Districtshoofd CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 41
E: j.vanegmond@cnvvakmensen.nlOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid