Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Vakbonden sluiten sociaal plan af met Gulf Oil

Op vrijdag 3 mei 2013 is er vanwege de reorganisatie van het transport bij Gulf Oil overleg met vakbonden geweest. Tijdens het overleg is tegelijk een sociaal plan afgesproken. Het sociaal plan wordt aan de leden voorgelegd. Na goedkeuring door de leden wordt het sociaal plan als cao aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De reorganisatie

Uit een externe studie is gebleken dat er een beter gebruik gemaakt kan worden van de laadstations. Ook een gecombineerde levering van brandstoffen kan een behoorlijke besparing opleveren. De bedrijfsvoering kan efficiënter. De vrachtwagens worden verkocht, geschikt gemaakt voor de gecombineerde levering van brandstoffen en vervolgens weer ingehuurd.
Als gevolg hiervan blijven van de 36 auto’s er straks 18 rijden. Voor 29 mensen komt het werk te vervallen.

De gevolgen van de reorganisatie

Bij dit soort reorganisaties worden de tijdelijke contracten niet verlengd. Een aantal mensen hebben zelf al ander werk gevonden. Verwacht wordt dat voor 19 mensen ontslag moet worden aangevraagd. Voor chauffeurs wordt een werkgarantie gegeven tot 1 oktober 2013. Voor werknemers die kunnen blijven werken bij Gulf kan er ook het een en ander veranderen. De standplaats kan wijzigen of ze kunnen te maken krijgen met een ploegendienst.

Sociaal plan

Het hebben van werk (en daarmee inkomen) is heel belangrijk. Daarom wordt gebruik gemaakt van een bureau dat de werknemer gaat helpen bij het zoeken naar ander werk. Dit geldt ook voor de werknemers die een tijdelijk contract hebben. Ook voor werknemers die te maken krijgen met een wijziging van de standplaats en mogelijk met een ploegendienst zijn afspraken gemaakt in het sociaal plan.

De belangrijkste punten uit het sociaal plan zijn:

 • Bij wijziging standplaats komt er een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km gedurende 6 maanden. Daarna komt er een vast netto bedrag per maand, afhankelijk van de afstand.
 • Bij het werken in ploegen komt er een ploegentoeslag van 7,5% over het maandsalaris.
 • Voor hulp bij het zoeken naar ander werk wordt een gespecialiseerd bureau, MatchCare, ingeschakeld. Dit geldt ook voor de werknemers met een tijdelijk contract.
 • Heb je een andere baan gevonden, maar loopt dat contract af voordat het sociaal plan eindigt, dan kun je weer gebruik maken van MatchCare.
 • Bij ontslag wordt een ontslagvergoeding betaald op basis van de kantonrechtersformule. De correctiefactor is 0,8. Werknemers die akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst ontvangen een ontslagvergoeding met een correctiefactor 0,9. De werkgever bespaart zich de kosten van een ontslagprocedure. Dit voordeel gaat naar de werknemer.
 • Voor juridische bijstand krijgt de ontslagen werknemer een vergoeding van € 500,-.
 • Het sociaal plan gaat in op 1 mei 2013 en duurt tot 1 september 2014.

Hoe nu verder?

De afspraken over het sociaal plan worden op papier gezet. Als wij het met Gulf Oil eens zijn over de tekst van het sociaal plan, wordt het sociaal plan naar de leden van FNV en CNV gestuurd. De leden beslissen of de afspraken voldoende zijn. Nadat de leden akkoord zijn met het sociaal plan zetten we onze handtekening. Het plan wordt naar het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid gestuurd en aangemeld als cao. Het sociaal plan geldt dan voor alle werknemers.

Voor meer informatie kunnen leden terecht bij:

Tjitze van Rijssel
t.vanrijssel@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid