Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Uitvlaggen Interstream Barging

In maart 2014 heeft de directie van Interstream Barging in een overleg met de vakorganisaties aangegeven dat men mogelijkheden ging onderzoeken om de vloot onder te brengen in een buitenlandse BV.

De directie voelt zich hiertoe gedwongen aangezien de vloot op dit moment verliesgevend is. In een buitenlandse constructie zou dit wellicht niet meer het geval zijn.

Medezeggenschap

Omdat de werkgever dus voornemens is om de activiteiten van het bedrijf ‘te verplaatsen’ naar een andere vestigingsplaats, diende zij een adviestraject met de ondernemingsraad (or) te bewandelen. Vakorganisaties hebben de or in contact gebracht met een expert die vaker ondernemingsraden heeft bijgestaan in dit soort processen. Hiervan heeft ook uw ondernemingsraad gebruik gemaakt.

Resultaat (?)

Eind september zijn vakverenigingen bijgepraat door de ondernemingsraad en directie. Men heeft een hoop vergelijkingen gemaakt en een aantal scenario’s geschetst. Conform de gezamenlijke planning van ondernemingsraad en de directie, probeert men in de week van 29 september overeenstemming te bereiken.

Hier lopen de gedachten tussen enerzijds de ondernemingsraad en directie en anderzijds de vakverenigingen uit elkaar. De ondernemingsraad en werkgever willen toewerken naar een totaalpakket. Dat wil zeggen: zij willen overeenstemming bereiken over het wel of niet overgaan van de Vloot naar een buitenlandse BV, onder welke arbeidsvoorwaarden en hoe achteruitgangen worden gecompenseerd.

Formeel heeft de ondernemingsraad bevoegdheid om positief te adviseren over de overplaatsing naar een buitenlandse BV. De ondernemingsraad moet daarbij goed de nut en noodzaak toetsen almede het organisatie- en werknemersbelang in ogenschouw nemen.

Arbeidsvoorwaarden

Over het arbeidsvoorwaardelijke pakket heeft zij echter formeel geen bevoegdheden. Als werknemer bij Interstream is de cao op u van toepassing en onderdeel van de individuele arbeidsovereenkomst. Wanneer dit aangepast wordt, in positieve en/of in negatieve zin, dient hier overeenstemming te zijn met vakorganisaties. Wanneer dit niet het geval is dient de werkgever met iedere werknemer afzonderlijk overeenstemming te verkrijgen.

Ledenbijeenkomst?

Zoals hierboven aangegeven wensen ondernemingsraad en directie samen overeenstemming te bereiken voor wat betreft uw toekomstige arbeidsvoorwaarden. Vervolgens dient u zelf, als individu, akkoord te gaan. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat dit vragen oproept. Wij stellen ons dan ook bereid voor het stellen van uw vragen tijdens een ledenbijeenkomst. Wanneer hier behoefte voor is, vernemen wij dit graag van u!

Schepen in de haven

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid