Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Uitstel, uitstel en nog een uitstel Cao Matrans

Op 8 maart is de cao-onderhandeling bij Matrans voortgezet. Een belangrijk onderwerp voor CNV Vakmensen is bij deze onderhandeling vorstverlet en gelijk werk, gelijk loon. Kom op Matrans neem verantwoordelijkheid!

Vanuit CNV Vakmensen zijn er de afgelopen twee weken een aantal aanvullende voorstellen ingediend bij Matrans:

  • Vakantietoeslag over overwerk
  • Veiligheid/onderhoud op de werkvloer
  • Vorstverlet 

Er was enige discussie over de onderwerpen vakantietoeslag bij overwerk, vorstverlet en veiligheid/onderhoud van kranen en stackerhok.  

Vakantietoeslag bij overwerk

Matrans doet geen enkele uitspraak over vakantietoeslag opbouwen bij overwerk, behalve dat de vakantietoeslag ruim boven het wettelijk minimum van 108% uit komt op basis van je salaris. CNV Vakmensen wil zich houden aan de geldende wet- en regelgeving en dat is dat er per
1 januari jl. is bepaald dat vakantietoeslag over overwerkvergoedingen een feit is. Matrans zal artikel 34 in de cao moeten aanpassen en hierin mee gaan. Hier zal Matrans op terug komen. 

Veiligheid/onderhoud kranen en stackerhok

Veiligheid en onderhoud op de werkvloer van kranen is ook een belangrijk onderwerp voor Matrans. Daar is men mee bezig. De OR houdt hier ook toezicht op, maar helaas gebeurt er weinig tot niets op de werkvloer. Matrans roept op tot melding direct na constatering van achterstallig onderhoud.

Doe dat dan ook! Zorg dat je veilig kunt werken.

Vorstverlet

Na een hele koude tijd blijkt er toch veel behoefte aan een kou protocol. Er moet iets komen binnen Matrans om de sjorders te beschermen bij lage onhoudbare temperaturen. Voorstel van CNV vakmensen is bij -8 graden gevoelstemperatuur de sjorders 15 minuten ‘opwarm’ pauze te geven om het werk te onderbreken per taak. Als er warme stackerhokken zijn en beschutting met warmte dan is dit niet eens nodig. De OR is betrokken bij het RI&E (en plan van aanpak) en daar zullen nadere afspraken worden gemaakt voor de uitvoering bij kou. Gezien het verleden zonder kou protocol is het noodzakelijk dat er in de cao wordt opgenomen hoe te handelen bij onbeschutte, ongezonde omstandigheden. 

Nevenwerkzaamheden

Het tekstvoorstel van CNV Vakmensen wordt van de hand gewezen door Matrans. Matrans wil in de gaten houden wat je naast je werk als sjorder doet. Volgens Matrans werken ze altijd mee aan nevenwerkzaamheden, dus beperking van het artikel is onnodig. CNV Vakmensen zegt: "Er is geen toestemming nodig tenzij...", Matrans wil verzoek tot toestemming door sjorder. En een sjorder kan blijkbaar niet zelf de arbeidstijden in de gaten houden.
CNV Vakmensen zegt belachelijk dat jouw privacy wordt geschonden door te vragen naar je nevenactiviteiten. Hier is de wet in eens erg belangrijk voor Matrans. Geloof je het zelf? 

Gelijk werk, gelijkloon

Dit onderwerp is uitgesteld. Hierover heeft Matrans geen enkele mededeling gedaan. Aanstaande maandag 12 maart zal om 12.00 uur het cao-overleg worden voortgezet en verwachten we hier uitspraak over. Gezien het uitstel tot op heden kun jij je alvast voorbereiden op hoe verder als Matrans hier niet in mee gaat. Dit is geen onderwerp dat van tafel mag. 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen kun je via de CNV-app jezelf kenbaar maken. Je kunt ook de kaderleden (Koos, Cengiz en Said) individueel benaderen. De bestuurder kijkt mee op de app en zal reageren als dat noodzakelijk is. Je kunt mij ook bereiken op f.toufik@cnvvakmensen.nl.

Je collega lid?

Als je collega nog geen lid is, meld hem of haar dan aan bij ons. www.cnvvakmensen.nl De eerste 6 maanden 50% korting op de contributie.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid