Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Uitstapje naar Felixstowe niet zonder bezwaar

Op donderdag 19 juli is CNV Vakmensen telefonisch geïnformeerd door ECT over de inventarisatie onder de collega’s tot een vrijwillige tewerkstelling in Felixstowe. Meer informatie over het waarom lezen jullie in de nieuwsbrief van jullie werkgever die woensdag op het ECT portal is gezet.

De directie heeft aan gegeven dat e.e.a. zich nog in een voorbereidende fase bevindt. De directie van Felixstowe heeft nog geen formeel besluit genomen of inleen van ECT’ers zou moeten en mogen plaatsvinden. Immers de lokale medezeggenschap daar dient natuurlijk net als in Nederland akkoord te gaan met een gewijzigd aannamebeleid.

Ook jullie ondernemingsraad heeft contact opgenomen met CNV Vakmensen. De ondernemingsraad beroept zich op cao artikel 29 (en artikel 8) dat verband houdt met collegiale in- en uitleen. O.b.v. haar taak om toe te zien op de naleving van de cao heeft de ondernemingsraad de directie laten weten dat de OR van oordeel is dat de cao onverkort moet worden nageleefd en dat de uitleen aan Felixstowe geen doorgang kan vinden.

Los van bovenstaande merkt CNV Vakmensen uit de reacties van de ondernemingsraad en leden op dat het moment van deze uitvraag erg ongelukkig komt. De bezetting staat, zeker in deze vakantieperiode, al onder druk en door deze uitleen zou dit alleen maar toenemen. Daarbij is het voor ECT en haar werknemers van belang dat de prestaties niet te leiden hebben onder de uitleen van personeel. Al om al genoeg redenen om niet zomaar akkoord te gaan met dit verzoek.

De directie heeft in het telefoongesprek met CNV Vakmensen benadrukt dat het verzoek van Felixstowe nog in een voorbereidende fase zit. Wanner het verzoek van Felixstowe concrete vormen krijgt zal eerst overleg plaatsvinden tussen de directie van ECT, ondernemingsraad en vakbonden.

Wanneer deze kwestie voortgezet wordt hoort u van ons.

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

I.v.m. verlof van de heer Van Damme neemt Tjeerd Orie de collectieve belangenbehartiging waar tot 20 augustus 2018.

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid