Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Terugkoppeling derde overlegronde cao APMT MVII

Op dinsdag 20 februari heeft de CNV onderhandelingsdelegatie weer onderhandeld met jullie directie inzake de verlenging van jullie cao.

Waar de eerste twee overleggen voornamelijk in het teken stonden van introductie van de voorstellen en het uitwisselen van argumenten zijn we vandaag meer in de onderhandelingsmodus gekomen. 

Jullie werkgever heeft aangegeven grote voorstander te zijn van een langlopende cao. Concreet een cao met een looptijd van vier jaar. CNV Vakmensen is van mening dat een langere looptijd dan door ons voorgesteld enkel zin heeft als de inhoud van de afspraken daartoe gerechtigd is. Zodoende hebben de CNV en FNV onderhandelingsdelegaties voorwaarden gesteld voor wat betreft de afspraken bij een vierjarige cao. Enkele van deze voorwaarden hebben betrekking op werkzekerheidsafspraken gedurende de looptijd, een concreet ouderenbeleid, en passende loonsverhogingen en uitkeringen gedurende de looptijd.

Volgend overleg
De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op donderdag 8 maart aanstaande. Na dit overleg hopen wij jullie uitvoeriger te kunnen informeren.

Namens de voltallige onderhandelingsdelegatie,

met vriendelijke groet,


Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid