Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Stemming over één onderwerp bij APM Maasvlakte 2

De afgelopen weken hebben we een aantal gesprekken met de directie gehad over verschillende onderwerpen. Ook is er mailwisseling geweest. Voor wat betreft één onderwerp willen wij jullie vragen vóór 4 november je stem uit te brengen. Doe dit alsjeblieft ook, want jouw stem telt!

Consignatieregeling Kerst en jaarwisseling

In het document rechts op deze pagina onder 'Downloads' vind je een consignatieregeling. Dit is de tekst van APMTR, maar APM Maasvlakte 2 heeft aangegeven dezelfde tekst te willen afspreken. Van APM Maasvlakte 2 hebben we alleen nog geen officieel tekstvoorstel gehad. Wij hebben jullie directie ook direct gevraagd de jaar consignatieregeling aan jullie ter stemming voor te leggen, maar helaas heeft de directie nog niet laten weten of zij dit wil. Jullie wordt gevraagd over de Kerst- en jaarwisselingregeling aan te geven of je al dan niet akkoord wilt gaan met deze regeling.

Collegiale in- en uitleen

Op dit punt is er ook gesproken met APM Maasvlakte 2. Collegiale in- en uitleen is een afspraak die we gemaakt hebben in het werkzekerheidsakkoord. Wij zijn van mening dat containerwerkgevers en verhurende bedrijven aan tafel zouden moeten gaan zitten om op basis van de pilot APMTR / ECT en de afspraak in het werkzekerheidsakkoord tot gezamenlijke afspraken moeten komen. Naast collegiale in- en uitleen is er ook afgesproken geen verdringing te laten plaatsvinden van mensen met een contract voor onbepaalde tijd van voor 01-01-2015. Als de werkgevers tot overeenstemming komen stellen wij voor dat zij gezamenlijk een voorstel cao-tekst doen ten einde die in alle cao’s op te nemen. 

We zijn niet tegen collegiale in- uitleen en ook niet inleen van APMTR mensen, maar wel iedereen gelijke kansen! We hebben overal in de haven leden en het ene lid bij het ene bedrijf is niet meer of minder voor ons dan een lid van het andere bedrijf.

Voor de inleen moeten we artikel 8 van de cao aanpassen. We zijn bereid zoals hierboven omschreven een en ander nader te bespreken.

Klik hier om te stemmen. Stem vóór 4 november!

Heb je nog vragen? Mail gerust naar ondergetekende.   

Albert van Damme
Bondsbestuurder
M. 06 5160 1983
E. a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid