Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Stapjes richting een cao voor Argos Terminals B.V.

Het is weer even geleden dat u iets van ons heeft vernomen inzake de vorderingen tot een cao voor het personeel van Argos Terminals B.V. Het leek ons daarom goed om u te informeren naar de huidige stand van zaken.

Laatste overleg

Het laatste overleg tussen de directie en vakorganisaties heeft plaatsgevonden op 11 april 2012. Voorafgaande aan dit overleg hebben wij het arbeidsvoorwaardelijke reglement ontvangen, dat de directie is overeengekomen met de PVT. Naar aanleiding hiervan hebben wij met de directie van gedachten gewisseld over de volgende stap, een officiële cao voor werknemers van Argos Terminals B.V.

Protocol

Het arbeidsvoorwaardelijk reglement is overeengekomen tot 1 januari 2013. Afgesproken is, dat de tijd tussen april 2012 en september 2012 gebruikt wordt door een extern bureau om een cao te ontwikkelen die marktconform is, maar ook modern is. Bij het begrip “modern” moet men dan denken aan een cao die aantrekkelijk is voor de jeugd en keuzemogelijkheden biedt qua
arbeidsvoorwaarden aan de werknemers.

Daarnaast is afgesproken, dat vakorganisaties en directie medio oktober met elkaar om tafel gaan om een cao af te spreken die in zal gaan per 1 januari 2013.

Deze afspraken en uitgangspunten zouden door de directie vastgelegd worden in een protocol, dat door partijen zou worden ondertekend. Wegens diverse redenen hebben vakorganisaties tot op heden het definitieve protocol nog niet ontvangen. We gaan ervan uit dat dit spoedig wordt toegezonden ter ondertekening.

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid