Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Stand van zaken cao APMTR

Wij krijgen diverse telefoontjes / e-mails / whatsappberichten van leden bij APMTR over wat de stand van zaken is in het cao-overleg omdat FNV een ledenvergadering heeft gehouden.

Waar staat CNV Vakmensen
Voor de goede orde: Wij hebben onze ledenraadplegingen al eerder gedaan en toelichting gegeven op het cao-onderhandelingsresultaat. Dit was op 4 april. Je hebt daarna in meerderheid schriftelijk het cao-onderhandelingsresultaat, met jouw opmerkingen, afgewezen en op 23 mei hebben wij je uitgebreid in een nieuwsbrief geïnformeerd over de
CNV Vakmensen-lijn. Die lijn is er nog steeds!

Wij behartigen jouw belangen zoals het hoort met een luisterend oor en met gezond verstand! Immers, wij willen graag een nieuwe cao die recht doet aan jouw wensen en een cao die jouw instemming kan krijgen.

Overleg
Op 28 mei hebben wij jouw opvattingen in een overleg over het onderhandelingsresultaat overgebracht aan jouw directie. Op 24 september (de vakanties hebben ertussen gezeten) is het vervolgoverleg en wij zijn benieuwd naar de reactie van de APMTR directie op de afwijzing en hoe zij zien dat wij tot een nieuw onderhandelingsresultaat kunnen komen. Een derde overleg is gepland op 31 oktober.

Nieuwe transitie
Om te trouwen heb je alle partijen nodig….Als de één WIT wil en de ander ZWART dan kom je nooit tot elkaar. Dit is de reden waarom wij in het overleg met APM Maasvlakte2 ons nek als CNV Vakmensen hebben uitgestoken om een idee te lanceren dat in een convenant kan worden vastgelegd om de 35 mensen die nog op de afspiegellijst staan een plek te geven (als zij dat willen) bij APM Maasvlakte2 en hebben wij stevige arbeidsvoorwaardelijke voorstellen gedaan als je bij APM Maasvlakte2 wordt aangenomen vanuit de APM-groep.

Wij hopen daarmee een brug te kunnen slaan tussen WIT en ZWART. Lukt dit niet of zien jullie daar straks niets in……….prima want leden hebben altijd het laatste woord. Maar wij doen als CNV Vakmensen in ieder geval een poging oplossingen te vinden.

Ongetwijfeld zal het idee op 24 september ook aan de cao APMTR-tafel worden besproken.

En wat als niets lukt…
Dan is ons volstrekt helder dat jullie hardere, langere zekerheden wensen!

Kort en goed!
Wij zijn vol jullie belangen aan het behartigen. Jullie horen weer zodra er iets te melden is!

Vragen / opmerkingen?
Blijf mailen a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Namens Corina Hensen en Berthus de Jong
kaderleden CNV Vakmensen

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid