Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Stand van zaken bij Matrans

Langs deze weg willen wij u kort informeren over de stand van zaken rondom de rechtszaken bij Matrans.

 1. Individuele kort gedingen
  Gisteren had het eerste individuele kort geding gevoerd moeten worden tegen Matrans om de eerste bepaalde tijd contractant (waarvan het contract afliep op 31 maart) zijn zaak te bepleiten dat hij een contract voor onbepaalde tijd zou krijgen. De rechtbank heeft de zaak doorverwezen naar de Rechtbank Den Haag omdat jullie collega een familielid heeft werken bij de Rechtbank Rotterdam. Dit is vervelend maar er is geen keuze. We wachten nu op een nieuwe datum voor dit kort geding.

  Een aantal andere mensen heeft inmiddels aangegeven per 30 april opgezegd te zijn. Zij moeten melden aan Matrans dat ze bereid en beschikbaar zijn tot werk. Dit moeten ze schriftelijk doen. Voor alle zekerheid moeten ze zich ook bij de UWV melden voor een WW uitkering. Voor hen zijn we aan het beoordelen of en wanneer we voor hen een kort geding moeten opstarten.

  We schakelen op basis van de zaken die zich voordoen! Bijv. nu het eerste kort geding vanuit ons later gevoerd wordt, kijken we ook naar het kort geding wat Matrans tegen ons heeft aangespannen. We doen ons werk, geen zorgen! We hebben even de tijd nodig. Sorry daarvoor, maar dat is niet anders! Het moet allemaal wel zorgvuldig! 

 2. Kort geding Matrans tegen vakbonden
  Donderdag 14 april dient in Utrecht een kort geding tegen de vakbonden. Matrans eist een aanpassing van de cao op het punt van de tijdelijke contractanten. We zullen er met onze advocaten uiteraard bij zijn en ons verdedigen. Hoe kan Matrans ons nu vragen de Cao zo aan te passen dat we onze leden tekort doen? Dat gaat natuurlijk niet!

 3. Voorlopig getuigenverhoor
  Matrans heeft een aantal mensen, betrokken bij de cao onderhandelingen, gedaagd in een voorlopig getuigenverhoor. We weten nog niet of en wanneer dit plaatsvindt, maar we weten wel dat dit vooruitlopend is op een zaak die Matrans, zoals dat heet in bodemprocedure, wil aanspannen als zij hun kort geding verliezen.

Tot zover.
Vragen? Laat het weten aan de vakbondsbestuurders of de kaderleden! 

Albert van Damme
Bestuurder
E  a.vandamme@cnvvakmensen.nl
M
06-51601983