Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Stand van zaken APMT MVII

Het leek de goede kant op te gaan. Over veel punten die op de CAO-tafel aan de orde waren, zijn werkgever en bonden het eens. Sterker nog: we zijn daar redelijk tevreden over.

MAAR … OP BELANGRIJKE PUNTEN LAAT DE WERKGEVER HET AFWETEN

Automatisering en uitbesteding

De werkgever weigert in de CAO op te nemen dat werkzaamheden die nu op de terminal gebeuren, ook op de terminal uitgevoerd blijven worden. De werkgever zegt: “We willen de mogelijkheid houden om alle werkzaamheden anders te organiseren, dus ook buiten de terminal. We willen de toepassing van nieuwe technische mogelijkheden door het bedrijf niet belemmeren.”

We weten dat op de ICTSI terminal in Melbourne (Australië) gatewerkzaamheden vanuit de Filipijnen worden gedaan. Het is dus geen science fiction.

Volgens de bonden betekent dit dat de werkgever niets in de weg gelegd wil zien om dit soort plannen ten uitvoer te brengen. Ook al beweert de werkgever nu bij hoog en bij laag dat dergelijke plannen er niet zijn.

Compensatie kwartieren

De werkgever weigert alsnog standaard zeven vrije dagen toe te kennen ter compensatie van de extra gewerkte kwartieren.

Bredere functies

De werkgever wil mensen de kans geven om van TA naar CO of RCO door te laten stromen en hij wil ze kunnen blijven inzetten in hun oude functie (maximaal twee taken per cyclus), maar hij weigert voor dat laatste een vergoeding (per taak) af te spreken.

Senioren fit

De werkgever is het met ons eens dat twee verschillende senioren fit regelingen allebei ongeveer even duur zijn, maar hij weigert om werknemers de keuze te bieden tussen die twee regelingen. APMT MVII kan alles automatiseren, maar deze keuze is kennelijk administratief niet te behappen.

Dekman op barges

De werkgever zegt werkzekerheid hoog in het vaandel te hebben, maar hij weigert met ons af te spreken dat ook op barges onder de QC een dekman bij elke kraan moet staan.

Voor de volledige tekst van de nieuwsbrief en verdere informatie verwijs ik jullie naar de bijlagen.

Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid