Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Resultaat stemming Cao APMTR

Goede gesprekken en samenwerking tussen partijen is nodig om oplossingen te vinden voor lastige situaties!

Op 23 mei schreven wij jullie een nieuwsbrief n.a.v. de stemming over het onderhandelingsresultaat Cao APMTR. Hierbij de opvolging voor wat betreft de informatie! 

Leden van CNV Vakmensen hebben het onderhandelingsresultaat afgewezen. De collega vakbond heeft laten weten dat ook de leden van FNV tegen het onderhandelingsresultaat zijn. We gaan zo goed mogelijk samenwerken als vakbonden met uiteraard ruimte voor het eigen geluid. 

Hier volgt nadere informatie

CNV Vakmensen heeft de directie uitgenodigd voor overleg en op 28 mei heeft dit overleg plaatsgevonden. Op 14 mei hadden we overleg over voorbehoud 1 bij het onderhandelingsresultaat met de heren Hartog, De Vries en Van der Wel (Head of Global Employee Relations). Toegezegd was een brief van de heer Hartog aan de medewerkers. Er bleek geen brief te zijn, wel was er een brief aan de vakbonden die werd uitgereikt maar die brief hebben we terug gegeven. Afspraak was en is dat de heer Hartog een brief maakt aan medewerkers. Het is teleurstellend dat een afspraak die gemaakt is zo lang moet duren om nagekomen te worden want erkenning van je gevoelens en het signaal afgeven dat je management achter je staat is belangrijk in de tijd waarin wij zitten!  

Als CNV Vakmensen hebben wij de reacties van de leden gekregen in de stemming en wij hebben inhoudelijk met de kaderleden afgestemd op welke punten wij een inzet gaan doen om een beter onderhandelingsresultaat te krijgen. Het is nadrukkelijk een inzet in gesprekken met de directie omdat we allemaal weten dat je opnieuw moet onderhandelen voor een nieuw onderhandelingsresultaat en daarvoor heb je ook de directie nodig.

In het gesprek met de directie op 28 mei hebben wij het volgende namens de leden de volgende inzet besproken.

Waar zetten onze leden op in en waarom?

1.  Er moeten zekerheden / transitie afspraken komen (voorbehouden 1 en 2 bij cao-onderhandelingsresultaat). Op dit belangrijke punt zal nog veel en goed overleg moeten plaatsvinden tussen partijen. Oplossingen krijg je alleen in goede gesprekken en samenwerking!

Er zijn onzekere tijden. In 2025 loopt de concessie af voor APMTR en in 2019 zal een besluit vallen of APM Maasvlakte 2 gaat uitbreiden. Natuurlijk heeft dit effect op de cao-onderhandelingen en mede hierom hebben leden het cao-onderhandelingsresultaat afgewezen. Wat onze leden betreft moeten onzekerheden worden weggenomen of ten minste afgedekt. M.b.t zekerheden wachten wij af wat de inhoud van de toegezegde brief van de heer Hartog aan de medewerkers zal zijn. Zodra deze er ligt, zullen we ongetwijfeld je reacties horen! Graag per e-mail a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Het transitie-protocol vinden onze leden prima. Voor iedereen goed met daarbij wel de kanttekening dat het oneerlijk is voor de 34 mensen die nog als BKM op de afspiegellijst staan om naar RCO te gaan bij APM Maasvlakte 2. Want die zouden 50/50 mogen gaan en dat punt wordt door leden afgewezen! 
Dus ja tegen transitie-afspraken maar dan wel met eerst de 34 mensen die nog op de afspiegellijst staan: BKM naar RCO bij vacatures APM Maasvlakte 2.

Eerste reactie APMTR
Hier is wel een probleem want bij APM Maasvlakte 2 zijn de nieuwe transitie- en arbeidsvoorwaardenafspraken afgewezen. (Leden CNV Vakmensen. Beide vakbonden hebben het resultaat van onderhandelen afgewezen). We hebben de directie gevraagd welke oplossingen zij zien op dit punt want je hebt wel alle partijen nodig bij het uitvoeren van een afspraak en je kan een andere BV niet dwingen. De reactie van de APMTR directie is vooralsnog dat het er op lijkt dat nieuwe afspraken niet kunnen maar dat dit niet de inzet is van APMTR. APMTR wil de nieuwe transitie-afspraken vorm en inhoud geven zoals afgesproken.

Er is nog een oud protocol welke zonder afloopdatum is en dat APMT Maasvlakte 2 door ondertekening van de afspiegellijst en uitvoering van het transitie protocol de afgelopen jaren gehouden kan worden de afspraken na te komen. Dat zou betekenen dat de 34 mensen nog kunnen overstappen. Alleen de arbeidsvoorwaarden afspraak kan dan niet meer maar de inkomens van BKM en RCO liggen zo dicht bij elkaar dat dit geen probleem zou hoeven zijn. Volgens APMTR wil APM Maasvlakte 2 deze afspraak blijven nakomen.

2.  De loonsverhoging is te mager en moet ingaan op 1 januari van 2018 en 2019
In Nederland staat er druk op onderhandelingen om per jaar minimaal 3% per jaar structureel te hebben. Dit is niet het geval bij APMTR. De ingangsdatum loonsverhogingen zijn pas op 1 mei van 2018 en 2019 en daarmee loop je twee maal vier maanden loonsverhoging mis. En 1,5% is te mager en zou hoger moeten zijn. 2% per jaar loonsverhoging is alleszins redelijk.

3.  Het ouderenbeleid is onvoldoende ingevuld met een studie en in dat verlengde zetten wij in op dat de Senioren Fit Regeling nu alvast beter worden
Een studie vinden onze leden prima maar men wil ook boter bij de vis! En een studie kan zomaar leiden tot niets! De leden willen tenminste een beter ouderenbeleid en daar gaan we echt voor in de studie. Niet gaan praten om geen resultaat te boeken want dat zal zijn effect hebben op volgende onderhandelingen!

Vast in de vooruit op de studie is onze inzet dat de uitgebreide senioren fit regeling (vanaf 60-jarige leeftijd) vijf jaar: 60% werken, 95% inkomen en 100% pensioenopbouw voor de geboortejaren 1950 – 1959. Met een dienstjaren premie van 5000,- euro bruto extra. Op deze manier kan iedereen op 65 jaar gezond met pensioen. Voor de geboortejaren 1960 en volgende doen we e.e.a. in de studie.

4.  De ziektekosten bijdrage zou ook moeten kunnen worden gegeven bij iedere verzekeraar waar een werknemer voor gekozen heeft
Dit punt is al langer een punt op de cao-tafel. Steeds meer en vaker zijn er verzekeringspakketten op de markt die in individuele situaties beter passend zijn dan een collectief pakket. Maar bij een collectief pakket krijg je compensatie en bij een individuele andere keuze niet. Dit zouden onze leden graag anders zien.

5.  Voor mensen met een onbepaalde tijd contract in dienst op of na 06-01-2016 willen we ook de toezeggingen over zekerheden waaronder KR-formule
Dit punt gaat over zekerheden voor een groep mensen die op of na 06-01-2016 in dienst is gekomen.

Nader intern beraad

De directie heeft tijd nodig voor intern eigen beraad. Zij hebben aangegeven wel in gesprek te willen gaan maar ook is aangegeven dat er geen mandaat is voor een beter onderhandelingsresultaat.

Reactie van CNV Vakmensen

De leden waren duidelijk, het onderhandelingsresultaat is afgewezen en alleen in goede gesprekken en samenwerking tussen partijen kun je tot oplossingen komen. We wachten het intern beraad van APMTR af.

Wij hopen jullie met deze uitgebreide nieuwsbrief weer van dienst te zijn geweest.

Vragen of opmerkingen?

Jullie weten ons te vinden!

Mede namens Corina Hensen en Berthus de Jong - kaderleden CNV Vakmensen,

Albert van Damme en Tjeerd Orie
Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid