Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Overleg over Mainport Rotterdam

Vakbonden en werkgevers in de Rotterdamse haven gaan samen met het Havenbedrijf Rotterdam overleggen over de toekomst van Mainport Rotterdam.

Vertegenwoordigers van deze organisaties gaven daarvoor de spreekwoordelijke aftrap in De Kuip, in aanwezigheid van Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Ton Heerts (FNV). Verschillende spelers in de haven gaven daarbij hun visie over het onderwerp: Niek Stam (FNV Havens), Albert van Damme (CNV Vakmensen), Steven Lak (Deltalinqs), Hans Smits (Havenbedrijf) en de wethouders Korrie Louwes (arbeidsmarkt) en Jeannette Baljeu (haven) gaven hun visie op het onderwerp. CNV-bestuurder Albert van Damme: "Het is belangrijk dat we met elkaar bouwen aan een toekomst, door samen verantwoordelijkheid te nemen en daarbij de werkvloer te betrekken."

Uitdagingen

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW: “De Rotterdamse haven staat voor grote uitdagingen. De haven moet een goede concurrentiepositie behouden, in ieders belang, óók van de (toekomstige) werknemers. Dat kunnen we het beste samen aanpakken, in de beste Rotterdamse traditie. Geen praatcircus, maar met een hands on mentaliteit oplossingen vinden waar we allemaal wat aan hebben.”

Ton Heerts, voorzitter FNV: “Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Maar een sociale dialoog bestaat nog niet door deze ene ontmoeting. De toekomst zal leren of een brede dialoog met medewerking van alle werknemers en werkgevers er komt. Daar moeten we samen aan werken”.

Sociale dialoog

Doel van deze zogenoemde Sociale Dialoog Mainport Rotterdam is om vraagstukken die meerdere bedrijven of het hele haven- en industriecomplex aangaan en thema’s die vooral op (middel)lange termijn spelen gezamenlijk te bespreken en oplossingen te zoeken. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag naar steeds hoger opgeleid en gespecialiseerd technisch personeel, de blijvende inzetbaarheid van werknemers en de mobiliteit van medewerkers tussen bedrijven.

Goed overleg moet leiden tot goede regionale, keten- of sectorale plannen waarin werkzekerheid, flexibiliteit en perspectief voor bedrijven en werknemers geborgd kunnen worden. Het overleg richt zich niet op cao-onderwerpen. Het ontbrak in Rotterdam jarenlang aan een structureel overleg tussen sociale partners over dit soort vraagstukken, terwijl de factor arbeid voor het functioneren van de mainport Rotterdam van essentieel belang is. ‘Werk’ is een belangrijk thema’s in de breed gedragen Havenvisie 2030.

Het Havenbedrijf nam eind december 2012 de handschoen op om te proberen een structureel sociaal overleg van de grond te krijgen. Alle betrokkenen hebben zich het afgelopen halfjaar ingezet voor de totstandkoming van deze Sociale Dialoog Mainport Rotterdam.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid