Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Onderhandelingsresultaat voor nieuwe cao VCK

Na een laatste onderhandelingsronde heeft CNV Vakmensen vorige week een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao VCK. Niet in het minst door de inzet van onze leden en kaderleden hebben we uiteindelijk afspraken kunnen maken die we graag aan jullie willen voorleggen.

Laat horen wat je ervan vindt!
Hieronder vinden jullie de afspraken die we gemaakt hebben. We denken dat we gezien de omstandigheden een goed resultaat hebben bereikt. Maar het laatste woord is natuurlijk aan jullie! Klik hier en breng je stem uit! Dat kan uiterlijk tot en met vrijdag 21 juli. Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/havens. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Peter Bloemendaal, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Nog geen lid?
Zonder de inzet van onze (kader)leden hadden we nooit zo’n goed resultaat kunnen bereiken. Ben je (nog) geen lid van CNV Vakmensen? Schrijf je dan zo snel mogelijk in; het gaat tenslotte ook over jouw arbeidsvoorwaarden! Kijk voor alle voordelen op www.cnvvakmensen.nl.

De afspraken op een rijtje:
Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van anderhalf jaar, te weten van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018.

Lonen
Voor de looptijd van de cao is een totale structurele loonsverhoging van 1,75% afgesproken: 0,75 % per 1 juli 2017, 0,5% per 1 januari 2018 en 0,5% per 1 juli 2018.

Onderzoek werkdruk
Partijen zullen in het najaar van 2017 middels een online enquête een werktevredenheidsonderzoek uitzetten onder de medewerkers. In het voorjaar van 2018 zal dit onderzoek herhaald worden. Op basis van de resultaten zullen partijen in nader overleg treden.


Tekst cao
Partijen zullen gedurende de looptijd de teksten van de cao redigeren. Insteek hierbij is de teksten te actualiseren en toegankelijker te maken.

3e WW jaar
Met betrekking tot de reparatie van de duur en opbouw van de WW volgen partijen de afspraak in het Sociaal Akkoord van 2013. Zodra over de uitvoering hiervan duidelijkheid bestaat zullen partijen nadere afspraken maken.

Overige afspraken
Reeds bestaande afspraken in de cao worden gecontinueerd.

Peter Bloemendaal
Bestuurder
Bereikbaar via 06-20471887 of p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl




Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid