Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Odfjell info uit overleg met directie

Op 28 juni hebben de vakbonden overleg gevoerd met de directie van Odfjell. Punten die aan de orde zijn geweest zijn:

1. Algemene stand van zaken / aanname operators, werkdruk, SGS op kerntaken
2. CCC nieuw rooster
3. Individuele pensioenkwesties

Met betrekking tot punt 1 heeft de directie aangegeven dat er drie speerpunten zijn:

1. Veiligheid
2. Efficiency
3. Klanttevredenheid

Iedereen moet zich richten op deze punten. Omdat de directie ook wel ziet dat de werkdruk hoog is, heeft deze besloten om 2 man per shift extra aan te nemen. Er worden zoveel mogelijk ervaren mensen van andere bedrijven binnengehaald, maar men heeft ook ex-collega’s weer aangenomen.

De vaste bezetting is weer gegroeid van 170 naar 190 mensen in vaste dienst.

Het lijkt elke keer weer een stapje beter te gaan met Odfjell ook financieel. Er moeten nog vele investeringen gedaan worden en daar wordt volgens de directie aan gewerkt. De directie vindt dat er steeds goede stappen worden gezet.

Er zijn klachten over 12-uurs diensten en wisseldiensten. De cao is gewoon de cao. Men mag het vragen bij bedrijfseconomische omstandigheden, vanaf 50 jaar hoef je het niet te doen. Als je terug kijkt naar de eerste vijf maanden van het jaar op vijf ploegen zijn er 34 zogeheten 12-uurs diensten gedraaid waarvan 16 door shiftleaders.

Voor wat betreft de SGS mensen is eerder al afgesproken, dat er tijdelijke dispensatie is op werkzaamheden, wat precies moet afgesproken worden met de OR. Na de dispensatie gaan we weer terug naar normaal. Vaste mensen op kerntaken en geen SGS .

Met betrekking tot de afdeling CCC is er met de medewerkers gesproken over een nadere opzet van diensten en stand-by. Aangezien de CCC afdeling nog geen akkoord heeft met de afdelingsleiding hebben de vakbonden aangegeven, dat dit eerst maar moet worden geregeld en dat wij bij een akkoord een en ander zullen vastleggen als sociale partners.

Over het laatste punt gaat het om de afwikkeling van het eerste sociaal plan van Odfjell voor een aantal individuele mensen. Voor de zomervakantie zullen deze mensen een brief met uitleg ontvangen.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je mailen naar a.vandamme@cnvvakmensen.nl of ruud.wennekes@fnv.nl .

Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid