Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Ledenvergadering nieuwe pensioenregeling Cosco

Momenteel bouw je pensioen op bij het Vopak pensioenfonds. Dat was mogelijk omdat er een samenwerking (jointventure) was met Vopak.

De samenwerking tussen Cosco Shipping Lines & Cross Ocean en Vopak is beëindigd. Daarom kun jouw huidige pensioenregeling, een middelloonregeling, vanaf 1 januari 2018 niet meer bij Vopak pensioenfonds voortzetten. Afgelopen periode hebben CNV Vakmensen en FNV Havens samen met jouw werkgever overlegd over een nieuwe pensioenregeling voor de werknemers van Cosco Shipping Lines & Cross Ocean.

Pensioenstudie

In de cao hebben vakbonden met jouw werkgever afgesproken dat er een nieuwe pensioenregeling moet komen. Daarbij zal het huidige pensioenbudget uit 2017 maatgevend zijn voor de overeen te komen regeling. Met de werkgever hebben wij diverse pensioenalternatieven bestudeerd. In beginsel leek het, volgens de uitgangspunten van de Vopak middelloonregeling, mogelijk om de regeling bij pensioenfonds PGB onder te brengen. In een later stadium bleek dit toch niet mogelijk te zijn. Andere pensioenalternatieven zoals een APF en een verzekeraar om middelloonpensioen op te bouwen leken ons geen goed pensioenvehicle en waren niet mogelijk binnen de gegeven cao afspraak t.a.v. het budget.

Ontwikkeling Vopak Pensioenfonds

Het is goed om te weten dat er ook diverse pensioenontwikkelingen aan de gang zijn bij het Vopak pensioenfonds. Ook bij Vopak gaat de pensioenregeling veranderen en wijzigen. Vakbonden zijn in overleg met Vopak over een mogelijke beschikbare premieregeling (pensioenspaarpot). Het verschil tussen een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling is dat bij een middelloonregeling de pensioenuitkering vast staat. Bij een beschikbare premieregeling staat de premie vast maar de uitkering niet. Dat geeft dus meer onzekerheid. De trend in de Nederlandse pensioenwereld is dat wordt overgegaan naar een beschikbare premieregeling.

Nieuwe Pensioenregeling

Met ingang van 1 januari 2018 zullen de werknemers van Cosco Container Lines & Cross Ocean een nieuwe pensioenregeling krijgen. Het gaat hier om een beschikbare premieregeling op basis van een volledige 2% staffel. Dit is in vergelijking tot andere bedrijven in het havengebied een bovengemiddelde pensioenregeling. De regeling wordt ondergebracht bij ABN AMRO. De excedentregeling voor het inkomen boven de € 54.277 was daar al ondergebracht. Bij ABN AMRO kan met de premie ook tussentijds een garantiepensioen worden ingekocht. Dit wordt overigens op dit moment sterk afgeraden aangezien de rente zo laag is. Hierdoor kun je minder pensioen inkopen dan wanneer de rente hoog is.    

Verder is afgesproken dat per 1 januari 2018 de lonen structureel verhoogd zullen worden met 1%. Deze verhoging compenseert de achteruitgang van de indexatieambitie bij Vopak voor de daar opgebouwde pensioenaanspraken. Ook zullen de huidige werknemers, voor de duur van vijf jaar, een persoonlijke toeslag van 1% ontvangen. Over vijf jaar zal deze tijdelijke toeslag opnieuw worden geëvalueerd en onderwerp van gesprek zijn tussen de vakbonden en de werkgever.

Ledenraadpleging

Uiteraard zullen jullie vragen hebben over de nieuwe pensioenregeling. Er komt een ledenvergadering waarin wij een toelichting op de afspraken zullen geven. Deze vergadering wordt gehouden op:

Dinsdag 5 december om 12.00 uur, locatie Weena

Zoals gebruikelijk wordt het resultaat aan je voorgelegd in een referendum. Wanneer je van mening bent dat het resultaat goed genoeg is om het vast te leggen in de cao dan stem je vóór het bereikte resultaat en hebben we een nieuwe pensioenregeling wanneer de meerderheid dat ook doet.
Wanneer je het resultaat niet goed vindt kun je tegen stemmen. Wanneer de meerderheid van jouw collega’s dat met je eens is, zullen we nieuwe ledenvergaderingen beleggen om vervolgstappen met elkaar te bespreken.

Wij adviseren je om jouw stem pas uit te brengen nadat je de toelichtende ledenvergadering hebt bijgewoond.

Stemmen 

CNV Vakmensen en FNV Havens leggen dit onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden. De periode van dit referendum is vanwege de ledenvergaderingen bepaald op twee weken. Dit houdt in dat de stemmen vóór 18 december 2017 in ons bezit moeten zijn.
Je kunt digitaal je stem uitbrengen vóór 18 december 2017.

Kort daarna zullen wij de uitslag bekend maken. Bijgevoegd ontvang je ook het onderhandelingsresultaat.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Asmae Hajjari
Bestuurder FNV Havens


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid