Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Kom naar ledenvergadering Hapag-Lloyd over eindbod

Afgelopen periode liepen de onderhandelingen voor een nieuwe cao Hapag-Lloyd moeizaam omdat het bedrijf de werknemers onvoldoende tegemoetkwam. Vandaag de dag legt Hapag-Lloyd een eindbod op tafel!

Petitie: ’The Orange Passion’
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het initiatief dat door een aantal collega’s is genomen om een petitie te starten voor een goede cao. Deze petitie is door veel collega’s ondertekend. Afgelopen maandag hebben de kaderleden deze petitie op ludieke wijze aan de werkgever aangeboden. De onderhandelingsdelegatie voelde zich daardoor gesteund. Dank daarvoor. 

Woensdag 13 maart 2019
Helaas heeft de petitie de werkgever niet op andere gedachten gebracht. Hoe wij ook aandrongen en beargumenteerden, de werkgever wil geen voorstel doen dat in redelijke mate tegemoet komt aan de terechte eisen van de werknemers. Concreet vroegen wij de werkgever: STEL dat wij een driejarige cao afsluiten, ben je dan bereid om de volgende afspraken te maken: 

 • Een jaarlijkse APC, zonder beperkingen of voorwaarden;
 • Een periodieke verhoging van 2,5% in het nieuwe beloningsysteem voor de werknemers die de max van hun salarisschaal niet hebben bereikt;
 • Een initiële loonsverhoging van 1,5% uitgesmeerd over drie jaar.

Het antwoord van de werkgever was: nee! Hapag-Lloyd is van mening dat de ‘grootverdieners’ (zo duiden zij de werknemers aan die boven de max van hun salarisschaal zitten), niet in aanmerking kunnen komen voor een APC omdat zij al een “hoog” inkomen hebben. Mogelijk komt deze groep werknemers in aanmerking voor een loonsverhoging indien zij goed presteren. Voor CNV Vakmensen en FNV Havens is dit onbespreekbaar. Wij willen namelijk deze groep (ongeveer 90 werknemers) niet uitsluiten van de APC.

Wij hebben onze nek ver uitgestoken in een poging om onderhandelend tot een oplossing te komen. In een ultieme poging hebben wij getracht een éénjarige cao af te sluiten met daarin alleen de APC en een periodieke verhoging van 2,5% voor de werknemers die de max van de salarisschaal nog niet hebben bereikt. Maar ook dit voorstel, zonder initiële loonsverhoging, werd afgewezen. Tevens hebben wij gepoogd om loonruimte te creëren in het nieuwe beloningssysteem om zodoende de APC intact te houden. Maar de werkgever ging hier niet in mee. 

Eindbod
Na heel lang onderhandelen heeft de werkgever een eindbod op tafel gelegd. De werkgever wil een driejarig cao met daarin de volgende afspraken:

 • Alle werknemers ontvangen jaarlijks 75% van de APC. Is de APC bijvoorbeeld 1,7% per jaar, dan krijgen de werknemers 1,3% APC uitgekeerd;
 • Werknemers die de max van hun huidige salarisschaal nog niet hebben bereikt, zullen jaarlijks een salarisverhoging van 2,5% krijgen in het nieuwe beloningsysteem;
 • Het resterende deel van het budget wordt gebruikt voor individuele salarisverhogingen, beschikbaar voor alle medewerkers;
 • Er wordt geen initiële loonsverhoging uitgekeerd.

Handen af van de APC!
Het moge duidelijk zijn dat het bedrijf op alle fronten wil bezuinigen. Werkgever wil op den duur de APC de das omdoen en selectief gaan belonen. Hiermee gaat het bedrijf voorbij aan de eis van de werknemers om de APC, zoals wij deze in de cao hebben opgenomen, intact te houden. De APC is bedoeld om de koopkracht van medewerkers enigszins op peil te houden. Wanneer Hapag-Lloyd maar een percentage van de APC uitkeert, zal de koopkracht van de werknemers achteruitgaan. Tevens gaat het bedrijf nu 25% van de APC afsnoepen, wat gaan zij doen over drie jaar? De APC verder verlagen of de APC volledig uit de cao schrappen? 

Ledenvergaderingen
CNV Vakmensen en FNV Havens zullen ledenvergaderingen beleggen om het eindbod van de werkgever met de leden te bespreken. De ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdag 19 maart a.s. om 14.00 uur. Deze vergadering is alleen bedoeld voor leden van de vakbonden. 

Als op de ledenvergaderingen wordt besloten dat het eindbod van de werkgever onacceptabel is, zullen wij de vergadering omzetten in een zogeheten ¾-(driekwart)vergadering. Als driekwart van de op de vergadering aanwezige leden bereid is een ultimatum te stellen en deel te nemen aan eventuele collectieve acties, gaan wij een ultimatum stellen en ons voorbereiden op dergelijke acties. 

Wij zien jullie graag op deze belangrijke ledenvergadering. 

Namens de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen en FNV Havens,
Asmae Hajjari - bestuurder FNV Havens
Fadua Toufik  
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid