Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Informatie aan leden CNV Vakmensen APMT*

Op 25 september hielden wij onze ledenbijeenkomsten om met jullie de cao-voorstellen te bespreken. Aan de orde waren jullie wensen, maar ook hebben we gesproken over de transitie protocollen die aflopen.

Verder spraken wij over het feit dat APM Maasvlakte 2 medewerkers van APMTR mensen afwijst bij hun sollicitatie naar de functie van Terminal Assistant en andere mensen wel aanneemt van buiten APMTR. Jullie waren met veel leden aanwezig en dat was TOP! Grote CNV solidariteit en een CNV collectief is iets om trots op te zijn.

Belangen en wensen moeten altijd goed afgewogen worden en daarom hebben de kaderleden op 12 en 13 oktober bij elkaar gezeten. We hebben de voorstellenbrieven geformuleerd in lijn met meerderheid van wensen van leden en besluiten genomen.

De voorstellenbrief wordt op de eerste dag van overleg toegelicht aan de directies en diezelfde dag ook aan de leden gestuurd. Na iedere ronde cao-overleg komt er een nieuwsbrief en zullen we waar nodig in de kantines met de kaderleden de stand van zaken uitleggen. Zorg dat je het goede e-mailadres in Mijn CNV hebt staan zodat als we informatie sturen deze ook bij je terecht komt! En gaat het mis of er is iets niet goed: meld het aan mij of de kaderleden!

De onderhandelingsdata zijn:
APMTR: 21 november, 4 december en 12 december
APM Maasvlakte 2: 18 december 2017, 8 januari 2018, 15 januari 2018

De cao onderhandelingsdelegaties zijn:
APMTR
: Albert van Damme (vakbondsbestuurder), Corina Hensen en Berthus de Jong. Sytske van Hengel is er helaas wegens ziekteherstel niet bij.
APM Maasvlakte 2
: Albert van Damme (vakbondsbestuurder), Eric van Holst, Danny Cobet, Joop Hensen, Sting Bravenboer en Alex Wijnveldt.

WW reparatie
In verband met de WW reparatie heeft CNV Vakmensen samen met FNV Havens APMT uitgenodigd om met ons Havenbreed in gesprek te gaan over maatwerk voor de Haven in plaats van een reparatie via de SPAWW. (meer info www.SPAWW.nl). Helaas heeft APMT heeft laten weten niet op onze uitnodiging in te gaan.

Transitie vierpartijen overleg
CNV Vakmensen heeft het initiatief genomen om de APMT directies uit te nodigen om, apart van het cao overleg, vier partijen-overleg te voeren om een verlenging te bespreken van het transitie protocol en arbeidsvoorwaardenprotocol transitie. We zijn in afwachting van een reactie.
CNV Vakmensen denkt dat het goed is waar we prima afspraken konden maken tot en met 31 december 2017 dat we opnieuw prima afspraken zouden moeten kunnen maken naar de toekomst toe.

Vacatures Terminal Assistant APM Maasvlakte 2
CNV Vakmensen heeft contact gehad met HR van APM Maasvlakte 2 om de vraag aan de orde te stellen waarom medewerkers die solliciteren van APMTR bij APM Maasvlakte 2 naar de functie van Terminal Assistant worden afgewezen. Het resultaat is dat we bevestigd hebben gekregen dat er vier APMTR medewerkers zijn afgewezen (waaronder 1 bepaalde tijd contractant) en dat de 3 mensen met een onbepaalde tijd contract alsnog worden uitgenodigd. Het sollicitatieproces was intern bij APM Maasvlakte 2 niet goed verlopen. CNV Vakmensen waardeert dat APM Maasvlakte 2 dit aangeeft en e.e.a. wil herstellen in de zorgvuldigheid naar APMTR medewerkers toe.

Vragen of opmerkingen?
Voel je welkom: a.vandamme@cnvvakmensen.nl of ga naar één van de kaderleden.


Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl


*Waar APMT staat wordt bedoeld APMTR en APM Maasvlakte 2

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid