Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Info 2e ronde cao-overleg Vopak

De 2e ronde cao-overleg met Vopak en de vakbonden vond plaats op 10 oktober. De 1e ronde hebben we rustig de cao-voorstellen van elkaar besproken, vragen gesteld en is er een 1e gesprek geweest over de voorstellen.

Vragen beantwoord
Tijdens de 2e ronde van het overleg heeft Vopak uitgebreid de vragen beantwoord. Dat geeft veel inzicht in waar wij het met elkaar over hebben gehad, als we over de diverse cao-voorstellen spreken. Vragen zoals: Wat is de loonsom, hoeveel cao-medewerkers vallen er onder het b-gedeelte loongebouw, hoeveel onder het c-gedeelte loongebouw, hoeveel mensen konden er gebruik maken van de ouderenregeling en hoeveel mensen hebben er gebruik van gemaakt et cetera et cetera.

Doelgroepen
Ook heeft Vopak meer scherpte gegeven over hoe zij het doelgroepenbeleid ziet. Voor het gemak gesplitst in: tot en met 34 jaar, 35 tot en met 54 jaar en 55+. Iedere doelgroep kent zijn/haar eigen kenmerken in de levensfase en kent “eigen” wensen in de cao-onderhandelingen.

Dat wordt door de vakbonden wel herkend, zeker afgezet tegen de voorstellenbrieven van CNV Vakmensen en FNV Havens. Daar zit al een soortgelijk onderscheid in. Een paar voorbeelden zijn: dat we graag in stappen (CNV Vakmensen) of direct (FNV) de pensioenpremie betaling van 5% voor mensen willen verlagen/terugbrengen naar 0. Dat betreft niet de “oude” garde die al 0 pensioenpremie betalen. Maar je ziet het ook in persoonlijk budget (CNV Vakmensen), verwacht wordt dat met name de middengroep, 35 tot en met 54 jaar, daar gebruik van zal maken. Voor jongeren hebben we bijvoorbeeld een voorstel om de prestatie beoordeling B weer omhoog te brengen naar 1,25% in plaats van 0,5% (CNV Vakmensen). Waar (FNV) bijvoorbeeld de stimuleringsregelingen voor ouderen wil verbeteren.    

Vopak lijkt in te zetten op de doelgroepen, nog niet concreet maar in woorden: snellere salarisgroei op basis van performance, loopbaan (perspectief) gerichte opleiding en vertrekstimulering.

Kort en krachtig, we moeten nog flink in gesprek maar we zijn ook pas in de 2e ronde van het overleg.

Vereenvoudiging van de cao
Vopak heeft de eerste contouren aangegeven van mogelijke afspraken rondom harmonisatie met betrekking tot diverse brevetten, extra verlofdagen bij leeftijd en overwerk. Vopak gaat een en ander op papier zetten met een aantal rekenvoorbeelden. In de 3e ronde zullen we hierover verder praten.

Inkomensverbetering
Vopak heeft in haar voorstellenbrief een aanbod gedaan van winst afhankelijke uitkeringen en een vast bedrag van € 1.000 per jaar. Na aandringen van de vakbonden is een eerste nieuw aanbod gedaan waarbij het voorstel tot winstafhankelijke uitkeringen is ingetrokken en daarvoor naast de APC een structurele loonsverhoging is aangeboden van 0,5% tot 0,75%. Met daarbij de opmerking als openingsaanbod. Een en ander moet worden bekeken in een uiteindelijk totaal pakket aan kosten.

3e ronde cao-overleg
Op 24 oktober onderhandelen we verder. Dat doen we vol goede positieve intenties en goede moed op basis van de eerste 2, prima, gesprekken met Vopak.

Vragen?
Mail gerust!

Albert van Damme
Bestuurder
Bereikbaar via 06-51601983 of a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid