Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Eindbod cao OBA

Tijdens de cao-onderhandelingen op 30 maart zijn de vakbonden CNV Vakmensen en FNV Havens, na constructief overleg, tot een eindbod gekomen.

Waarom een eindbod?
Tijdens de ledenvergaderingen hebben jullie de onderhandelingsdelegatie terug gestuurd naar de onderhandelingstafel, omdat u het niet eens was met een aantal punten uit het onderhandelingsresultaat van december. 

In het overleg heeft de werkgever nogmaals benadrukt hoe de situatie in de markt is. Zo is er een klimaatakkoord waarin is afgesproken dat de kolencentrales dicht moeten. Dit zal gevolgen hebben voor alle overslagbedrijven. In het eindbod is in ieder geval afgesproken dat de werkgelegenheidsgarantie intact blijft.

De volledige tekst van het eindbod treft u aan in de bijlage. Over dit eindbod kunt u digitaal stemmen. Dat kan tot 1 mei 2016 via deze link.
Mocht u niet digitaal kunnen stemmen dan kunt via het secretariaat Collectief altijd een stemformulier opvragen: secretariaatcollectief@cnvvakmensen.nl 

De vakbonden zullen het eindbod toelichten in een ledenvergadering.
De ledenvergadering zal plaats vinden op:

Zaterdag 9 april om 15.30 uur in de
Bedrijfskantine OBA

Wij hopen jullie dan te zien! 

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
E.: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl
M.: 06-20471887

Mede namens Ruud Wennekes  FNV Havens
Downloads