Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Collegiale in- en uitleen APMT Maasvlakte 2/APMTR

Op 12 december 2016 hebben we weer met APMT Maasvlakte 2 gesproken over hun wens om afspraken te maken met betrekking tot collegiale inleen vanuit APMTR. De directie wil graag de cao aanpassen door alle partijen die het werkzekerheidsakkoord ondertekend hebben op te nemen onder artikel 8 van de cao.

Met APMTR zullen we op 21 december 2016 weer praten over uitleen. Zoals duidelijk zal zijn hangen de afspraken over inleen nauw samen met uitleen afspraken, eigenlijk kun je die niet los van elkaar zien.

Als je alle partijen nu opneemt in de cao, dan krijg je automatisch een discussie over wie huur je eerst in? Verdringen de nieuwe bedrijven die uitlenen dan niet de inleen welke eerder gedaan werd door Matrans, ILS en/of RPS? Moeten we dan percentages inhuur per bedrijf afspreken? Is inhuur hetzelfde als collegiale in – en uitleen? Et cetera.

In dat geval zou het logisch zijn dat alle partijen betrokken bij het werkzekerheidsakkoord met elkaar afspraken maken en dat er 1 cao-tekst zou komen voor alle cao’s. Naar de mening van CNV Vakmensen zou dit wel een goede voortzetting zijn van de sociale dialoog waarin het werkzekerheidsakkoord tot stand is gekomen, maar het lijkt er ook op dat dit voor nu een lange weg te gaan is.

De bedrijven zijn ook benauwd voor de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Wat gaat die vinden van de afspraak in het werkzekerheidsakkoord over collegiale in- en uitleen?

Maar wat moeten we dan doen? APMTR mensen hebben leegloop en bij zus APM Maasvlakte 2 zou voor piek en ziek werk zijn!

Daar hebben we nu op 12 december (samen met FNV Havens) een concreet voorstel voor gedaan aan APM Maasvlakte 2. Wat CNV Vakmensen betreft kan het voorstel zo spoedig mogelijk worden uitgerold.

 1. De regeling loopt af op 31 maart 2017.
 2. De regeling is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van “piek en ziek” in de taken van Terminal Trekker Chauffeur en Radioman Dek.
 3. Bij het uitlenen moet door APMTR voorrang worden gegeven aan werknemers die nog op de afspiegelingslijst van oktober 2013 staan en die nog geen aanbod hebben gekregen om over te stappen. Daarnaast mogen uitsluitend werknemers met een vast dienstverband op 1 januari 2015 bij APMTR (de doelgroep van het sectoraal werkzekerheidsakkoord) worden uitgeleend.
 4. Het gaat om maximaal 25 diensten per week.
 5. De uitleen is op dienstenbasis.
 6. Uitbreiding van het aantal functies waarvoor kan worden in-/uitgeleend kan uitsluitend met instemming van de vakbonden en na advies van de OR APMT MVII.
 7. Op 20 maart 2017 vindt er een evaluatie van de tijdelijke regeling plaats, als onderdeel van regulier overleg tussen APMT MVII en de vakorganisaties. Dan wordt door partijen bepaald of de regeling al dan niet in gewijzigde vorm zal worden verlengd.
 8. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de volgende punten: De aantallen in-/uitgeleende werknemers per dag, de redenen voor het inlenen, de vervulde taken, de verdeling van de in-/uitleen over de week, de ontwikkeling in de inhuuraantallen bij andere partijen en een vergelijking van de inhuur met de inhuur in de tweede helft van 2016.
 9. Twee kaderleden van de vakbonden worden wekelijks geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Vanuit FNV havens zijn twee mitsen neergelegd.

 1. De ACM moet akkoord zijn met de bovenstaande regeling.
 2. De andere bedrijven welke het werkzekerheidsakkoord ondertekend hebben, moeten ook akkoord gaan met de regeling.

De directie van APMT Maasvlakte 2 gaat nu ons voorstel intern bespreken. Op 16 januari 2017 is er een vervolg overleg afgesproken. Het uitstel ligt niet aan ons, wij willen best voor jullie afspraken maken, maar we wachten rustig op de interne besluitvorming.

Met APMTR zoals gezegd zullen we op 21 december 2016 spreken over de uitleen en de wensen die we daarover hebben.

Vragen/opmerkingen?
Laat het horen! 

Albert van Damme
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid