Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Cao- onderhandelingsresultaat Koole

Langs deze weg willen wij jullie informeren over de laatste ontwikkelingen rond de cao- onderhandelingen van Koole. Zoals we hebben vastgesteld op 6 november waren we uitonderhandeld over het tot stand brengen van een onderhandelingsresultaat.

We hebben zes dagen geprobeerd tot zaken te komen, maar hoe jammer ook: het is niet gelukt.

We hebben jullie als leden inmiddels geïnformeerd en uitgenodigd voor ledenbijeenkomsten op 21, 22 en 23 november. Deze bijeenkomsten kunnen mogelijk omgezet worden in statutaire driekwart bijeenkomsten. Inmiddels is Koole begonnen met informatiesessies op de terminals.

Op 14 november is e.e.a. in een stroomversnelling gekomen. Er is contact geweest tussen Koole en de vakbonden en dat contact heeft geleid tot een informeel overleg in klein comité op 15/16 november. Dit informele overleg heeft een onderhandelingsresultaat opgeleverd. We hebben ongeveer 12 uur (tot diep in de nacht) met elkaar gesproken over alle onderwerpen die voor de leden van belang waren: de looptijd van de cao, de loonsverhogingen, de pensioenen, het loongebouw, wend- en weerbaarheid, maar zeker ook over een werkgelegenheidsgarantie en een Sociaal Plan op voorhand, etc.

We zijn nu hard bezig om de laatste details op papier te zetten om een compleet nieuwe cao-tekst te hebben tijdens de komende ledenvergaderingen.

Tijdens de ledenvergaderingen zullen we het onderhandelingsresultaat toelichten. Wij gaan ervan uit dat jij erbij bent! Je krijgt daar dan ook de cao-teksten.

Na de ledenbijeenkomsten krijg je uiteraard alle stukken toegezonden met informatie over de wijze van stemmen over dit onderhandelingsresultaat.

Wij hopen jullie hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Mede namens Ruud Wennekes (bestuurder FNV Havens),


Albert van Damme
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid