Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Cao onderhandelingsresultaat APMTR met “voorbehoud

Een cao onderhandelingsresultaat met op dit moment “voorbehouden”? Niet een alledaagse praktijk voor CNV Vakmensen maar in het kader van zorgvuldige belangenbehartiging voor leden bij APMTR een keuze die we voor dit moment maken. Uiteindelijk gaan de leden over het cao onderhandelingsresultaat!

In onze communicatie van vrijdag 19 januari jongstleden informeerden wij jullie al dat cao partijen bij de cao voor medewerkers van APMTR elkaar genaderd zijn op een aantal cao punten. CNV Vakmensen kan u melden dat we een “voorlopig” onderhandelingsresultaat hebben kunnen bereiken. Het cao onderhandelingsresultaat is uit onderhandeld en gebaseerd op de door de leden vastgestelde cao voorstellen van CNV Vakmensen, de FNV voorstellen en de APMTR voorstellen. Het cao onderhandelingsresultaat treffen jullie in de bijlage aan.

Twee voorbehouden voor dit moment.
CNV Vakmensen heeft voor dit moment twee “voorbehouden” gemaakt op het cao onderhandelingsresultaat. Dit houdt in dat het cao onderhandelingsresultaat dat is toegevoegd een voorlopig cao onderhandelingsresultaat is dat later kan worden omgezet in een definitief cao onderhandelingsresultaat als overeenstemming is bereikt op de voor dit moment twee voorbehouden.

  1. Het eerste voorbehoud betreft dat wij in nader overleg met APM ‘Den Haag’ willen om te komen tot een zekerheidstelling voor de schadeloosstelling zoals genoemd in de cao.
  2. Het tweede voorbehoud dat gemaakt is houdt in dat het voorlopige cao onderhandelingsresultaat enkel een definitief cao onderhandelingsresultaat kan worden als er overeenstemming is bereikt over het verlengen van het protocol Transitie APMTR- APMT MV II. De zogenoemde procedure overgang APMTR naar APM MV2 bij vacatures. En er een onderhandelingsresultaat is over de bijbehorende arbeidsvoorwaarden Transitie.

Over de voortgang van deze twee voorbehouden zullen wij jullie uiteraard op de hoogte houden.

Toelichting
Het ( voorlopige- ) cao onderhandelingsresultaat wordt uiteraard in ledenbijeenkomsten besproken. Dit willen we doen zodra de uitkomst van het gesprek met APM Den Haag geweest is en er een onderhandelingsresultaat is over de procedure transitie en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Eerste waardering van het resultaat
Hoewel er nog twee openstaande punten zijn is de CNV onderhandelingsdelegatie niet ontevreden over het tot nog toe, bereikte cao onderhandelingsresultaat. Voor wat betreft inkomen is de cao met een looptijd van twee jaar van een goed volume (APC, twee keer 1,5% initieel en 2 maal € 900,- bruto die onder belasting voorwaarden netto is te besteden aan opleiding en/of ontwikkeling). De jeugdschalen voor jeugdige collega’s komen te verdwijnen, de mogelijkheid om gebruik te maken van 90% dagen wordt ook voor werknemers van 65, 66 en 67 mogelijk én er is via werkgroepen budget beschikbaar om een duurzame inzetbaarheidsagenda alsmede om een concreet ouderenbeleid door te voeren.

Transitieprotocol
Op het gebied van het transitieprotocol (zowel proces als arbeidsvoorwaardelijk) zijn partijen nader tot elkaar gekomen. Maar hier moet nog wel een onderhandelingsresultaat over komen.Hoewel de nadere toelichting en presentatie in ledenbijeenkomsten nog wel even op zich zal laten wachten wilde wij jullie deze informatie niet onthouden.

Vragen, op- en/of aanmerkingen? Wij horen ze graag!

Met vriendelijke groet,
mede namens de CNV Delegatieleden, Corina Hensen en Berthus de Jong

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid