Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

CAO ONDERHANDELINGEN SMIT TAK/BOSKALIS

Op 12 oktober 2015 en op 17 februari 2016 hebben de vakbonden cao overleg met Smit Tak / Boskalis gevoerd. Tijdens het eerste overleg hebben wij onze cao voorstellenbrief toegelicht, een voorstellenbrief welke wij met u als onze leden hadden afgestemd in gehouden ledenvergaderingen. ( zie bijlage )

Tijdens het eerste cao overleg wees Smit Tak / Boskalis onze voorstellen volledig van de hand. Het bedrijf wenste toen niet te spreken over onze voorstellen, de argumentatie was dat de cao was opgezegd en dat Smit Tak / Boskalis een heel ander plan had met de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers vallend onder de oude Smit Tak cao.

Smit Tak / Boskalis beloofde dat zij de eigen ideeën over de toekomst van de cao zou uitwerken en met concrete voorstellen zou komen in een volgend cao overleg. Deze voorstellen zouden ruim voor het overleg aan de vakbonden worden toegestuurd, zodat de vakbonden deze konden bestuderen. Helaas verliep dit anders: de voorstellen werden niet vooraf toegestuurd en tijdens het tweede cao overleg presenteerde Smit Tak / Boskalis hun ideeën slechts op hoofdlijnen. In de week na
17 februari ontvingen de vakbonden de voorstellen op papier met daarbij de nadrukkelijke wens van Smit Tak / Boskalis deze voorstellen NIET aan de leden te laten weten. U zult begrijpen dat wij het hier niet mee eens zijn, immers het gaat over uw arbeidsvoorwaarden en daarover hoort u kennis te hebben en dit met ons te kunnen bespreken.

Kaderoverleg

Wij hebben met onze kaderleden uitgebreid stilgestaan bij de door Smit Tak / Boskalis aangeleverde stukken. Wij hebben met elkaar vastgesteld dat het “oude wijn in nieuwe zakken” is. Alweer een jaar of 5 a 6 geleden kwam één van de HR voorgangers, mevrouw Hetty van der Hoeven, met een vergelijkbaar plan, en enkele van haar opvolgers eveneens. Over die plannen zijn vele woorden gewisseld en is vele malen overleg gevoerd. Tevens is er al veel gerekend om te kunnen beoordelen wat de gevolgen zijn voor de werknemers.

De vakbonden hebben in al die jaren steeds aangegeven geen tegenstander te zijn van vereenvoudiging of zo u wilt modernisering van de cao, maar we stelden wel een aantal belangrijke randvoorwaarden.

1. Geen enkele werknemer gaat er wat ons betreft in arbeidsvoorwaarden / inkomen op achteruit.

2. De Automatische Prijs Compensatie dient behouden te blijven.

3. We wensen onze prima arbeidsongeschiktheidsregeling te behouden.

4. Er mogen belastingtechnisch geen nadelige effecten optreden vanwege de betaling van netto lonen.

We hebben vastgesteld dat de jongste voorstellen van Smit Tak / Boskalis niet passen binnen deze randvoorwaarden. Later hebben de vakbonden nog toegevoegd, nadrukkelijk met uw voorgangers besproken en bij u gemeld, dat wij van mening zijn dat er voor de werknemers die deelnemen in het Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart een pensioenreparatie (vele jaren niet geïndexeerde pensioenen) zou moeten plaatsvinden, zoals Boskalis eerder ondersteuning bood door een extra storting van tientallen miljoenen in het pensioenfondsen voor de werknemers van Smit kantoor en de werknemers van Boskalis. Hierover zijn geen voorstellen door Smit Tak / Boskalis gedaan.

Naast de toets op de genoemde randvoorwaarden, hebben we de jongste voorstellen ook meer in detail doorgenomen. Dit gaf aanleiding voor een groot aantal vragen, op- en aanmerkingen bij de kaderleden.

Wij zijn van mening dat het de hoogste tijd wordt om onze leden over de stand van zaken in het Cao overleg inhoudelijk te informeren en te raadplegen.

Onze verdere route

Wij geven Smit Tak / Boskalis ( omdat het bedrijf niet wil dat wij hierover met u inhoudelijk communiceren ) vanaf heden tot eind mei uitgebreid gelegenheid om hun voorstellen op hun eigen wijze aan alle betrokken medewerkers kenbaar te maken en toe te lichten.

Na deze voorlichting van Smit Tak / Boskalis (ook bij het uitblijven daarvan) zullen wij eind mei / begin juni ledenraadplegingen houden om de voorstellen van Smit Tak / Boskalis en de reactie op onze cao voorstellen te bespreken.

Vragen / opmerkingen?

Laat het weten!

Albert van Damme, CNV Vakmensen, a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Joost van der Lecq , FNV Havens, j.vanderlecq@bg.fnv.nl

16-1020/AvD/jv
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid