Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Bonusregeling in de cao Cosco Shipping

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de leden aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat er kaders worden geschetst voor de bonusregeling die de werkgever wil invoeren.

CNV Vakmensen en FNV Havens hebben de uitgangspunten voor deze regeling, in samenspraak met de leden, uitgeschreven. De volgende tekst is aan de werkgever voorgelegd:

Tekst bonusregeling

 •  Cosco Shipping Lines & Cross Ocean werkt met een transparant beoordelingssysteem op grond waarvan aan werknemers een individuele bonus kan worden verstrekt. Deze bonus is geheel afhankelijk van het budget dat hiervoor mogelijk beschikbaar wordt gesteld door de aandeelhouders, waarbij niet alleen de lokale maar ook de wereldwijde resultaten van Cosco Shipping Lines Group doorslaggevend zijn.
 •  Een klachtenprocedure maakt deel uit van het beoordelingssysteem.
 •  Dit systeem is conform de WOR voorgelegd aan de or en de or heeft ermee ingestemd. Wijziging van het systeem kan uitsluitend met instemming van de or geschieden. Toepassing van een nieuw beoordelingssysteem kan uitsluitend als een nieuwe cao tot stand is gekomen.
 •  Elke werknemer, vallend onder deze cao, kan voor een bonus in aanmerking komen.
 •  De objectieve criteria voor de beoordeling van de prestaties van werknemers zijn in samenspraak met de or tot stand gekomen. Leidinggevenden worden getraind in het toepassen van deze criteria.
 •  Jaarlijks meldt Cosco Shipping Lines & Cross Ocean aan de werknemersorganisaties welk budget voor het uitkeren van bonussen beschikbaar is en hoeveel werknemers een bonus hebben gekregen. Indien werknemersorganisaties dit vragen, krijgen zij op het kantoor van het bedrijf nadere inzage in de gegevens.

De werkgever heeft bovenstaande tekst met de or besproken en heeft ons laten weten dat zij hiermee akkoord gaan. Dat betekent dat deze tekst in de cao opgenomen zal worden. Wij hebben de werkgever laten weten dat de cao-tekst snel rond gemaakt kan worden. Wij gaan ervanuit dat de cao Cosco Shipping Lines & Cross Ocean zo snel mogelijk gepubliceerd zal worden.                                                              

Fadua Toufik
Bestuurder
M: 06-10208590
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid