Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Beschikbaarheidsmaatregelen in strijd met cao ECT?

Deze week kregen wij via via een ECT mededeling onder ogen m.b.t. beschikbaarheidsmaatregelen. Bij schrijven gemeld d.d. 7 juli 2017.

Hierover zijn bij ons diverse vragen binnen gekomen en hebben wij een email aan ECT (de heren Niemantsverdriet en Hooykaas) gestuurd met de volgende inhoud:

“Via via hebben wij kennis genomen van jullie brief d.d. 7 juli 017, beschikbaarheidsdiensten.

We begrijpen de situatie en waarderen dat ECT behoedzaam personeelsbeleid centraal stelt samen met het werkgelegenheidsbelang van de medewerkers.

Spijtig is wel dat zo een ingrijpende, belangrijke kwestie niet met de vakbond (cao partij) is besproken.

We hebben de volgende vraag?

U gaat extra belonen in diverse situaties zoals in uw brief nader omschreven. Voor verplaatsen seizoen, voor verplaatsen van diensten, voor verplaatsen naar de bestaande middagdienst, extra opkomst (overwerk), derde taak / verlengde dienst.

Hoe verhoudt zich dit met de cao? M.n. de artikelen 3, 5 en 9? Waarop baseert u dat u extra arbeidsvoorwaardelijke (financiële) afspraken kan maken zonder de cao partijen?”

 

In strijd met de cao of niet?
CNV Vakmensen vraagt zich af of er sprake is van het in strijd zijn van de (financiële) regeling met de cao of niet? Bij iedere maatregel is er immers sprake van financiële compensaties welke niet in de cao zijn geregeld.

Even voor u: wat staat er in de cao?

Artikel 3:

Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden.
De loon- en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers zijn vastgesteld gelijk omschreven in de artikelen van deze overeenkomst, alsmede de aan deze overeenkomst gehechte en - overeenkomstig het bepaalde in Artikel 5 - alsnog te hechten bijlagen, welke door partijen zijn gewaarmerkt.

Artikel 5:

Aanvullingen en wijzigingen van de loon- en arbeidsvoorwaarden.
Bij tussentijdse wijziging of aanvulling ten gevolge van algemeen overleg over de in deze overeenkomst genoemde en door partijen gewaarmerkte loon- en arbeidsvoorwaarden, worden deze gewijzigde of nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden eveneens aan deze overeenkomst gehecht en door partijen gewaarmerkt. Deze overeenkomst blijft overigens onveranderd van kracht.

Artikel 9:

De werkgever verbindt zich tegenover de werknemersorganisaties de medewerkers op geen andere voorwaarden arbeid te laten verrichten dan de in Artikel 3 genoemde.

We wachten even op antwoord ECT
We gaan ervan uit dat ECT onze vraag correct zal beantwoorden. Maar ook horen we graag van u als leden wat u ervan vind? De cao is er niet voor niets, arbeidsvoorwaarden horen te worden voorgelegd aan u als leden! Vindt u dit ook laat het ons weten! Vindt u wat anders laat het ons weten!

Uw collega nog geen lid?
Laat hem of haar profiteren van ons zomeraanbod: de eerste 6 maanden 50% korting op de contributie, en ons lidmaatschap is inclusief rechtshulp privé! Aanmelden van leden is het snelste via www.cnvvakmensen.nl

We houden u op de hoogte van ontwikkelingen op dit dossier.


Albert van Damme
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

a.vandamme@cnvvakmensen.nl

( Tijdens de periode 14 juli tot en met 28 augustus kunt u wegens vakantie terecht bij mijn vervanger: t.orie@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid