Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Havens - Nieuws

Actuele status en uit- en inleen APMT

Er komt een stevig jaar aan: wat doen de volumes, waar gaat lading naartoe, hoe werkt het werkzekerheidsakkoord uit, krijgen we het voor elkaar om de verhoudingen tussen alle partijen weer te verbeteren?

Wat doen we met de cao-onderhandelingen? Wat wordt de uitslag van de bodemprocedure? En krijgen we het voor elkaar om onze positie aan tafel te verstevigen door ledengroei voor CNV Vakmensen te bewerkstelligen? Wie gaan hun stem laten horen, wie wil er verandering? Niet meer macht, maar wel meer kracht! Meer leden geeft ons meer mogelijkheden om onze redelijke agenda in overleg uit te rollen: 

 1. Ontwikkeling van mensen.
 2. Meer zichtbaar op de werkvloer.
 3. Iedereen mag en kan meedoen!
Begin februari rollen we een nieuwe website uit, Je Achterban.nl. Hier gaan jullie nog van horen, maar om een tipje van de sluier op te lichten: iedereen kan de cao-onderhandelingen volgen en input geven, iedereen kan vragen aan ons stellen, er komen blogs en vlogs et cetera, al nieuwsgierig? 

Actueel

Eind 2016 zijn we bezig geweest met de twee APMT-terminals over collegiale in- en uitleen. Hiertoe hebben we voorstellen gedaan voor een vrijwillige, tijdelijke regeling.

Lees onderstaand de exacte tekst. 

APMTR Uitleen

 1. De regeling loopt af op 31 maart 2017.
 2. De regeling is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van “piek en ziek” in de taken Terminal Trekker Chauffeur en Radioman Dek bij APM MV2.
 3. Bij het uitlenen moet door APMTR voorrang worden gegeven aan werknemers die nog op de afspiegelingslijst van oktober 2013 staan en die nog geen aanbod hebben gekregen om over te stappen. Daarnaast mogen uitsluitend werknemers met een vast dienstverband op 1 januari 2015 bij APMTR (de doelgroep van het sectoraal werkzekerheidsakkoord) worden uitgeleend. 
 4. Het gaat om maximaal 25 diensten per week.
 5. De uitleen is op dienstenbasis en voor de betrokken medewerker op vrijwillige basis.
 6. Uitbreiding van het aantal functies / taken waarvoor kan worden uitgeleend, kan uitsluitend met instemming van vakbonden.
 7. Op 20 maart 2017 vindt er een evaluatie van de tijdelijke regeling plaats, als onderdeel van regulier overleg tussen APMTR en de vakorganisaties. Dan wordt door partijen bepaald of de regeling al dan niet in gewijzigde vorm zal worden verlengd.
 8. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de volgende punten: De aantallen uitgeleende werknemers per dag, de redenen voor het uitlenen, de vervulde taken, de verdeling van de uitleen over de week. De effecten op de bezetting bij APMTR.
 9. Twee kaderleden van de vakbonden worden wekelijks geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de regeling.  

 APM Maasvlakte 2 Inleen

 1. De regeling loopt af op 31 maart 2017.
 2. De regeling is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van “piek en ziek” in de taken Terminal Trekker Chauffeur en Radioman Dek.
 3. Bij het uitlenen moet door APMTR voorrang worden gegeven aan werknemers die nog op de afspiegelingslijst van oktober 2013 staan en die nog geen aanbod hebben gekregen om over te stappen. Daarnaast mogen uitsluitend werknemers met een vast dienstverband op 1 januari 2015 bij APMTR (de doelgroep van het sectoraal werkzekerheidsakkoord) worden uitgeleend en daarmee dus ook door APMTMV2 worden ingeleend.
 4. Het gaat om maximaal 25 diensten per week.
 5. De inleen is op dienstenbasis.
 6. Uitbreiding van het aantal functies / taken waarvoor kan worden ingeleend kan uitsluitend met instemming van vakbonden en na advies OR APMT MVII.
 7. Op 20 maart 2017 vindt er een evaluatie van de tijdelijke regeling plaats, als onderdeel van regulier overleg tussen APMT MVII en de vakorganisaties. Dan wordt door partijen bepaald of de regeling al dan niet in gewijzigde vorm zal worden verlengd.
 8. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de volgende punten: De aantallen in-/uitgeleende werknemers per dag, de redenen voor het inlenen, de vervulde taken, de verdeling van de in- en uitleen over de week, de ontwikkeling in de inhuuraantallen bij andere partijen en een vergelijking van de inhuur met de inhuur in de tweede helft van 2016.
 9. Twee kaderleden van de vakbonden worden wekelijks geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering van de regeling.  

Op 16 januari is er vervolgoverleg met APM Maasvlakte 2 hierover. APMTR is gevraagd zo spoedig mogelijk te reageren. Er hoeft met een reactie niet gewacht te worden tot een nieuw moment van overleg. 

We gaan nog veel van elkaar horen! Samen maken we er een jaar van welke de moeite waard is! 

Vragen / opmerkingen?

Laat het weten!

Mede namens,
Corina Hensen, Berthus de Jong, Sytske van Hengel, Joop Hensen, Eric van Holst, Danny Cobet en Alex Wijnveldt

Albert van Damme
bestuurder
M: 06 51 60 19 83
E: a.vandamme@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid