Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Vopak - Nieuws

Eindejaarsgesprek bij Vopak met nieuwe bestuurders

Op 9 december hebben wij een overleg gehad, bestaande uit directie Vopak en vakbonden c.q. kaderleden.

Bij het overleg zaten een hoop nieuwe gezichten aan tafel. Jan-Bert Schutrops wordt vervangen door Patrick van der Voort als nieuwe directeur Vopak Nederland. Jan-Bert zit er voor de laatste keer bij. Ruud Wennekes wordt vervangen door Asmae Hajjari van FNV. Albert van Damme wordt vervangen door Fadua Toufik van CNV Vakmensen. Vanaf 1 februari a.s. wordt Edwin Taal vervangen door Mathilde de Winter als nieuwe HR manager Vopak Nederland.

Vopak-situatie: stand van zaken per locatie
Westpoort: locatie Westpoort is verkocht. Hiermee is Evos een concurrent geworden.
Na verkoop is dit onderdeel verder gegaan als zelfstandig bedrijf met nieuwe eigenaar onder de naam Evos. Reden verkoop is dat er een grote investering moet worden gedaan in locatie Botlek en de locatie is niet gebonden aan de industrie waar Vopak zich op richt. Evos is nog 2,5 jaar aangesloten bij de pensioenregeling Vopak. Dit in verband met de arbeidsvoorwaarden die na verkoop mee over zijn gegaan met deze afspraak m.b.t. pensioenregeling.

Vlaardingen: locatie Vlaardingen gaat heel goed. Daar heeft een uitbreiding plaats gevonden. De opslag is bijna geheel vol. Volgende investering staat op de agenda. Een nieuw contract lang lopend, dus mooie vooruitzicht voor het werk. De markt is gunstiger dan 4 jaar geleden. Het is de oudste terminal en daarom is er veel nieuwbouw gerealiseerd afgelopen jaren. Netto winst gunstig vanuit deze locatie.

Europoort: op locatie Europoort is een gemixt beeld. Hier worden verschillende markten bediend. Traders business gaat niet zo goed. Energietransitie is essentieel in de huidige tijd, terwijl deze locatie is gericht op olie. Er is veel oliecapaciteit bij gebouwd terwijl dit gaat wijzigen in energie landelijk. 1/6 deel van de capaciteit wereldwijd staat in Nederland. Belangrijk voor de locatie Europoort is dat er meer verbinding wordt gelegd met andere fabrieken.

Botlek: de Botlek terminal baart zorgen als locatie. Botlek is er net zo aan toe als Vlaardingen vier/vijf jaar terug. De Botlek draait verlies. EBIT rente en belasting moet er nog af, dan zullen er toch rode cijfers te voorschijn komen. Het is de oudste terminal na Vlaardingen. Veel investeringen zijn nodig de komende jaren. Het is al jaren een verliesgevende terminal. Er moet worden gekeken naar de omzet, de capex: investeringen moeten gebeuren (beter en slimmer) en de kosten (uitgaven) moeten worden bekeken. Voor Vopak Nederland wordt er 120 miljoen voor capex (investeringen) gereserveerd.

Lopend project “Maak het waar” op de Botlek
Vopak heeft een project dat genaamd is "Maak het waar". Dit project wordt ondersteund door een extern bureau. Werknemers worden betrokken bij dit project. Mathilde (HR) leidt dit project en heeft een looptijd van drie à vier jaar. Er worden ideeën verzameld vanuit de werknemers over hoe efficiënter te kunnen werken. Er zijn vooralsnog 249 ideeën verzameld uit veel meer binnengekomen ideeën. De directie geeft aan dat de werknemers hier de lead hebben.

Vertrekregelingsregeling: stand van zaken
Er zijn momenteel op basis van cao-afspraken twee regelingen om vroegtijdig, voor pensioen, te kunnen stoppen met werken bij Vopak. Individueel ontvang je een brief als je in aanmerking komt voor een regeling. Dan kun je een financiële scan laten maken en besluiten wel/niet deel te nemen aan een regeling. Er zitten behoorlijk wat voorwaarden aan vast, dus bekijk de cao tekst goed.
1) 50%-80%-100% regeling, waarbij je twee jaar voor pensioengerechtigde leeftijd 50% kunt werken, 80% salaris en 100% pensioenopbouw behoudt;
2) T -4 (vier jaar voor pensioen) T -5 (vijf jaar voor pensioen) regeling.
Er zijn criteria in termijnen voor, om hieraan deel te nemen. Voor 2020 is daar nog de tijd voor om aan te melden. Tot op heden maakt niet iedereen hier gebruik van om welke individuele reden dan ook.

Inhuur
Op basis van de cao mag Vopak maximaal 15% inhuren op kantoor. Deze afspraak wordt nageleefd met uitzondering van ICT. Daar is een groot project lopende en zal nog jaren duren. Hier is een tekort aan developpers die in de Nederlandse arbeidsmarkt niet te verkrijgen zijn. Daarom is besloten om in Portugal ICT developpers aan te trekken in verband met een nieuw Portugees ontwikkeltool waarvoor nog vrijwel geen ontwikkelaars zijn buiten Portugal. Op de terminals geldt het per dienst twee of drie personen. Dit wordt nageleefd.

Ziekteverzuim
Momenteel is er sprake van 3,5% ziekteverzuim binnen Vopak Nederland. De afgelopen jaren is dat fors lager geworden en dat komt door een plan van aanpak. Bij de leeftijd 65+ is het 8% (12 personen) in totaal. 

Pensioen discussie
Landelijk is er een pensioenakkoord gesloten. Daar wordt nog druk over gesproken aan andere tafels. Vopak geeft aan dat ze een gezond eigen pensioenfonds heeft. Er zijn onlangs met vakbonden nieuwe afspraken gemaakt. Dat is voor nu voldoende volgens Vopak. Indien nodig zal hierop worden gereageerd vanuit de vakbonden richting Vopak.

Ontwikkelbudget
In de cao is hier een afspraak over gemaakt. Vanuit CNV is het belangrijk dat er een ontwikkelbudget is dat gekoppeld kan worden aan de leerrekening zodat een ieder buiten de organisatie kan opleiden en focussen. Vopak geeft aan dat dit al kan met het huidige ontwikkelbudget. Het is belangrijk dat leidinggevende functie gericht opgeleid worden met betrekking tot cao-regels en ontwikkelingen van systemen/uren e.d. Gaat hier en daar soms fout. 

ORBA-indeling conform cao
Er is in het onderhandelingsresultaat een afspraak gemaakt om de ORBA indeling bekijken. Vopak geeft aan dat dit een lang traject wordt en opgepakt moet gaan worden. Hier zal een vervolgafspraak in kleiner comité voor worden gemaakt. 

Tot slot
Er staan nog afspraken in het onderhandelingsresultaat welke besproken dienen te worden in een kleinere groep. Alsook een vervolgafspraak eerste kwartaal 2020. Edwin Taal zorgt voor procesgangafspraken. In het najaar van 2020 zal worden onderhandeld. Het is prettig en verstandig om voorafgaand aan de onderhandelingen al wat voorwerk te doen in een kleinere samenstelling, zodat de cao-onderhandelingen niet te langdradig worden. Zo ging dat voorheen ook. 

Hele fijne feestdagen toegewenst vanuit de kaderleden van CNV vakmensen en jouw vakbondsbestuurder! Op naar een mooi 2020 in goede gezondheid.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 0610 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid