Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
VLS Groep/Finlogg - Nieuws

Er is een nieuwe cao VLS Logistics

Maar of we hier zo blij mee moeten zijn…

Na de bijeenkomst op 20 februari 2013 waarbij de vakbonden het eindbod voor een tweejarige cao met jullie hebben doorgenomen, was er niet duidelijk wat de stemming zou worden. Mede vanuit dat oogpunt hebben de bonden besloten schriftelijk te gaan stemmen. Inmiddels zijn die stemmen geteld en de meerderheid van de leden is akkoord met het eindbod. Hiermee is er dus een cao voor 2013-2014. 

De meeste stemmen gelden
Uiteindelijk stemde er vijf leden van CNV Vakmensen voor en één tegen.
Bij FNV Bondgenoten stemde negen leden voor en vijf tegen. De meerderheid kiest toch liever voor een vorm van zekerheid. Die zekerheid is de nullijn voor twee jaar.

Hieronder de afspraken die er gemaakt zijn:

 1. Een tweejarige cao t/m 31-12-2014
 2. De APC blijft in de cao staan, maar wordt zowel in 2013 als in 2014 bevroren.
 3. Hetzelfde geldt voor de te maken loonstapjes als gevolg van beoordelingen.
 4. De beoordelingsprocedure gaat uit de cao, zo ook een aantal bijlagen.
  Die worden opgenomen in een apart bedrijfsreglement. Aanpassingen in dit reglement kunnen zolang er geen ondernemingsraad is enkel met instemming van de vakbonden aangepast worden.
 5. Op de werkgeversbijdragen voor de ziektekostenverzekering zijn geen keuzebeperkingen meer van toepassing.
 6. Het “dagvenster” waarin geen sprake is van overwerk, wordt NIET verruimd, de “ouderendagen” (die niet meer mogen) worden ingeruild voor een budget voor het verhogen van duurzame inzetbaarheid.

Dit alles wordt verwerkt in een nieuwe tekst en die zal ook voor jullie beschikbaar komen.

Er moet nog wel het een en ander geregeld worden!
Er zijn de komende tijd nog wel een aantal regelzaken aan de orde. Feitelijk kunnen deze met de ondernemingsraad geregeld worden.

ALLEEN er is geen ondernemingsraad! Dus ook hier maar even een rijtje afwerken:

 1. Er moet snel een nieuwe ondernemingsraad komen! Wie biedt zich aan?
 2. Jullie werkgever wil de beoordelingsprocedure wijzigen. Afspraak is dat, nu er geen ondernemingsraad is, dit in overleg gaat met de bonden en onze onderhandelingsdelegatie. Hierover horen jullie later meer!
 3. De pensioenregeling moet met ingang van 1 januari 2015 voor de werkgever goedkoper. De gefaseerde ingroei naar een hogere premie (5% in 2013 en 7% in 2014) is van de baan. Het komende jaar gaan we ons “samen” buigen over de mogelijkheden van aanpassingen, andere premieverdeling en dergelijke. Rond de zomer van 2014 zullen de resultaten hiervan met jullie worden besproken.

Laten we de handen ineen slaan!
We gaan een moeilijke tijd tegemoet op Pernis. Samen werken is dan wel belangrijk. Behalve een ondernemingsraad is het ook belangrijk om betrokken te zijn en te worden en om je stem te laten horen. Het gaat immers om je werk! Samen werken aan werk!!

Heb je collega’s die ook invloed willen hebben en mee willen denken, maak ze lid! Want als lid heb je een stem en hoe meer stemmen hoe meer slagkracht.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met ondergetekende via b.staal@cnvvakmensen.nl of neem contact op met met regiokantoor Breda via telefoonnummer 076 – 572 46 70.

Birgitte Staal
bestuurder

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid