Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Verenigde Bootlieden - Nieuws

Wijziging rooster en cao Verenigde Bootlieden B.V.

Zoals eind januari 2014 gemeld, heeft de werkgroep arbeidsrooster eind 2013 geconstateerd, dat het overeengekomen arbeidsrooster niet voldoet aan de wensen van werkgever en werknemers.

Om die reden heeft men besloten om de mogelijkheden voor een alternatief arbeidsrooster nader uit te werken. Een arbeidsrooster waarin voornamelijk de dagdiensten korter dienden te worden.

Op donderdag 20 maart 2014 heeft jullie vakbondsdelegatie, bestaande uit Ronald, Freddy en ondergetekende, een overleg gehad met jullie directie. Jullie directie heeft de gewenste wijzigingen welke de werkgroep heeft aangedragen gepresenteerd.

Wijzigingen rooster

Deze gewenste wijzigingen leiden tot een eventueel nieuw rooster met daarin in de werkweek:
 • Een vaste ochtend/dagdienst van 06.30 uur tot 17.30 uur.
 • Een vaste middagdienst van 14.30 uur tot 22.30 uur.
 • Een vaste nachtdienst van 21.00 uur tot 07.00 uur.
 • Een flexdienst van maximaal 10 uur in de nacht en 13 uur bij daguren.
 • Een pieperdienst van 07.00 uur tot 07.00 uur.

Tijdens de vaste diensten geldt de verplichting, dat je een aantal uren eerder of later oproepbaar bent.

Cao-verlenging

Jullie cao is op 31 januari 2014 afgelopen. Omdat geen van de partijen gebruik heeft gemaakt van artikel 25 (opzegging), is de cao stilzwijgend verlengd met één jaar. Jullie directie heeft voorgesteld om het gewijzigde rooster in te laten gaan met ingang van 1 juni 2014. Dit betekend dat de cao moet worden opengebroken en met een aantal tekstuele wijzigingen moet worden gewijzigd. Vanaf dit punt loopt de mening van directie en vakbondsdelegatie uit elkaar.
 • De vakbondsdelegatie wil de cao openbreken en verlengen met één jaar (bijvoorbeeld tot 31 mei 2015). Daarbij wil de vakbondsdelegatie naast de hierboven beschreven wijzigingen ook een initiële loonsverhoging overeenkomen. Dit aangezien de automatische prijscompensatie dit jaar erg laag uitgevallen is.
 • De directie wil de cao openbreken en (eventueel) verlengen met een bepaalde periode. Echter de directie laat op voorhand weten niet voornemens te zijn om een initiële loonsverhoging af te willen spreken.
Gedurende het resterende gedeelte van de looptijd willen de partijen zich verdiepen in nader vormgeven van leeftijdsfasebewust personeelsbeleid binnen de Verenigde Bootlieden B.V. Terneuzen. Daarnaast zal afhankelijk van landelijke ontwikkelingen ook nader gekeken moeten worden naar jullie pensioenregeling.

Uitnodiging

Zoals jullie hebben kunnen lezen hebben wij voldoende met elkaar te bespreken. Ondergetekende is op de volgende data bij jullie in de kantine aanwezig en wil graag met jullie van gedachten wisselen. Wij nodigen jullie dan ook graag uit voor overleg op donderdag 24 april of op donderdag 1 mei 2014. Beide overleggen zullen aanvangen om 10.00 uur.

Tjeerd Orie
bestuurder


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid