Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Verenigde Bootlieden - Nieuws

Terugkoppeling overleg cao overleg VB Terneuzen

Op 12 oktober jongstleden heeft het eerste cao overleg plaatsgevonden tussen CNV Vakmensen en het management van de Verenigde Bootlieden. Het betrof een constructief overleg over diverse aangelegenheden over aangelegenheden die door jullie als jullie management zijn aangedragen.

Er zijn diverse items besproken: inkomen, levensfase bewust personeelsbudget, enkele rooster technische aspecten en de mogelijkheden tot beperking van het (hoge) ziekteverzuim. Een belangrijk item dat daarnaast is besproken betreft het pensioen. Zoals jullie ook aangegeven hebben vinden wij het een goed idee als er een onderzoek komt of een betere toekomstbestendige regeling overeengekomen kan worden t.o.v. de huidige regeling.

De komende weken zal dit onderzoek door het management verder opgepakt worden. Hierover ontvangen jullie van jullie werkgever nog een schrijven.

Mede gezien de (financiële) impact van deze voorgestelde wijziging, hebben we in het overleg van donderdag jl. onderkend dat de overige eventuele arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen mede door deze wijziging worden ingegeven en we de concrete ‘onderhandelingen’ dan ook als gevolg hiervan even moeten ‘opschorten’. Medio november a.s. zal er wederom een overleg plaatsvinden, waarin we hopelijk ‘spijkers met koppen’ kunnen slaan. Ondertussen ligt het proces overigens niet stil; een aantal andere aspecten die tijdens het overleg zijn besproken, dient eveneens nader te worden uitgewerkt/onderzocht.

Vragen en of opmerkingen? Ik verneem ze graag!

Mede namens Ronald en Tim,
met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +31620489475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid