Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Verenigde Bootlieden - Nieuws

Terugkoppeling cao-overleg VB 30 november jl.

De afgelopen periode was het cao-overleg opgeschort. Hiertoe was besloten omdat er een pensioenstudie uitgevoerd moet worden in het kader van de wens om over te stappen op een nieuwe pensioenregeling/uitvoerder. Op 30 november jl. hebben wij wederom een constructief overleg gehad.

Zoals jullie reeds bekend is een erg belangrijke arbeidsvoorwaarde in deze onderhandelingen pensioen. De achterliggende periode hebben er gesprekken tussen jullie en de pensioenadviseur van jullie werkgever plaatsgevonden over de (financiële) gevolgen op persoonlijk niveau van een eventuele overstap van het pensioenfonds Rijn- & Binnenvaart naar een regeling bij Delta Lloyd. Dit heeft geleid tot een voorstel dat door jullie werkgever aan CNV Vakmensen is gedaan.

CNV Vakmensen heeft een eigen, onafhankelijke, adviseur gevraagd om het voorstel van jullie werkgever met jullie huidige pensioenregeling te vergelijken en te waarderen.

Het voorgestelde product (beschikbare premie) is een andere product dan de huidige pensioenregeling (jaarlijkse toekenning van pensioenopbouw). Het standpunt van het CNV is dat het budget dat nu voor pensioen besteed is ook in de toekomst besteed moet worden. Voor het grootste gedeelte zal dit in de pensioenregeling moeten zijn. Mocht onverhoopt de nieuwe regeling goedkoper zijn dan zijn wij van mening dat het verschil ook aan de werknemers moet toekomen. Concreet hebben wij voorgesteld de zogenaamde onregelmatigheidstoeslag eveneens in de grondslag voor de pensioenopbouw mee te nemen. Jullie werkgever heeft dit in overweging genomen en is aan het onderzoeken wat de (financiële) gevolgen hiervan zijn. Jullie werkgever heeft aangegeven dat het van belang is te realiseren is dat dit gevolg heeft voor de eventueel eerder aan jullie voorgestelde compensatie; deze kan beperkter zijn of zelfs in zijn geheel komen te vervallen.

Zoals reeds eerder aan jullie bericht is pensioen dermate essentieel dat dit onze focus heeft in de onderhandelingen. Pensioen is uitgesteld loon en vandaar dat wij ook duidelijk een koppeling leggen met de beloningsparagraaf. Wij vinden dat we de pensioenregeling niet los kunnen zien van de cao. Dit neemt niet weg dat wij reeds een aantal andere items hebben besproken; zo zijn het levensfase bewust personeelsbudget, enkele rooster technische aspecten en de mogelijkheid tot beperking van het (hoge) ziekteverzuim besproken.

Op vrijdagochtend 8 december a.s. zal het overleg vervolgd worden. s’-middag zal ondergetekende aanwezig blijven in Terneuzen om mondeling een terugkoppeling aan jullie te kunnen geven over de voortgang of wel een eventueel resultaat. Hopelijk dat we vervolgens spoedig ‘spijkers met koppen’ kunnen slaan en kunnen komen tot een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Ronald en Tim,

Tjeerd Orie
M. +316-20489475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid