Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Verenigde Bootlieden - Nieuws

CNV - Pensioennieuwsbrief Binnenscheepvaart

Als werknemer in de Binnenscheepvaart is jouw pensioen automatisch ondergebracht bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Ook is het mogelijk dat jij en jouw werkgever, bijvoorbeeld via een bedrijfs-cao, geregeld hebben dat jouw pensioen via dit pensioenfonds loopt.

De pensioenvoorziening (met bijbehorende verzekeringen als nabestaanden- en wezenpensioen) is een belangrijke arbeidsvoorwaarde! Immers, samen met jouw werkgever betaal je hier een hoop voor! Bovenop jouw bruto loon (minus franchise) betaald* jouw werkgever 17,08% t.b.v. deze voorziening. Zelf betaal je 8,54% premie van je brutoloon voor pensioen. Daarmee is het een dure arbeidsvoorwaarde die je moet koesteren.

Toch weet niet iedereen wat de regeling kost, en inhoudt, wat je opbouwt aan levenslange uitkering na pensionering en waarvoor je partner en kinderen zijn verzekerd als jij er (plotseling) niet meer bent. Daarom op verzoek hierbij een overzicht van jouw pensioenregeling.

* Werkgevers en werknemersverenigingen hebben afgesproken dat in 2017 deze premies iets zijn verlaagd (15% en 7,5%).

Wat doet het pensioenfonds

Het pensioenfondsbestuur, gevormd door afgevaardigde pensioenfondsbestuurders namens werkgevers- en werknemersverenigingen, voert de pensioenfondsregeling uit die de werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar zijn overeengekomen.

Wat is pensioen

In Nederland is het gebruikelijk om tot een bepaalde leeftijd te werken. Daarna gaat iemand 'met pensioen'. Ook dan is er een inkomen nodig. Van de overheid krijgt iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft later een AOW-pensioen. Wanneer het AOW-pensioen ingaat, hangt af van de geboortedatum. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. Meer informatie vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Het AOW-pensioen (kort: AOW) is een basispensioen. De meeste werknemers krijgen daarnaast via hun werkgever aanvullend pensioen. Werknemers kunnen zelf ook bedragen voor hun pensioen opzijzetten (eigen pensioenvoorzieningen). 'Pensioen' kan dus uit drie onderdelen bestaan: 
 • een basispensioen van de overheid, de AOW
 • pensioen dat bij de werkgever is opgebouwd
 • eigen pensioenvoorzieningen
De drie onderdelen vormen de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel: de manier waarop we in Nederland het inkomen na pensionering geregeld hebben.

Jouw pensioenregeling bestaat uit drie (of vier) onderdelen

1. Ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je straks zelf na jouw pensionering krijgt. Voor jouw pensioen betaal je samen met jouw werkgever maandelijks een premie. Jouw werkgever draagt de premies af aan ons pensioenfonds. Vanaf de pensioeningangsdatum krijg je van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Hoe bouw je pensioen op? 

Je bouwt jaarlijks 1,13% (2017) ouderdomspensioen op over jouw pensioengrondslag. Jouw pensioengrondslag is jouw jaarloon minus de franchise. Bij jouw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt. Over een deel van je salaris bouw je daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2017 is de franchise € 18.210,-. Er geldt een wettelijke bovengrens voor de opbouw van pensioen. Over jouw jaarloon boven € 103.317,- kunt je geen pensioen opbouwen.

CNV Vakmensen vindt het opbouwpercentage te laag en de franchise te hoog. Door het opbouw percentage te verhogen en de franchise te verlagen kan meer pensioen opgebouwd worden. Helaas zijn wij hierin niet geslaagd. De eerste reden is dat een lagere franchise en hogere opbouw zouden leiden tot een hogere premie voor werknemers en werkgevers. Over de verdeling van deze kosten zijn wij het niet eens geworden. Anderzijds speelt de premiesystematiek mee. Er zijn grofweg twee rekenmethodes dat is

 • de premie is voldoende voor de inkoop van de latere pensioenaanspraak (pensioenopbouw)
 • de premie ligt feitelijk lager dan nodig voor de pensioenopbouw. Het eerste is wat het fonds aan methode hanteert, heel conservatief en deugdelijk, maar dat leidt tot een laag opbouwpercentage bij het gegeven budget aan premie. Het tweede is een rekenmethode waarbij de premie weliswaar onvoldoende kan zijn voor de huidige opbouw en er daarmee financiering van opbouw plaats kan vinden voor de huidige actieve deelnemers uit het geheel van de totale collectieve pensioenpot. Dit leidt dan mogelijk tot een hoger opbouwpercentage, waarvoor de rekening dan komt te liggen bij alle betrokkenen bij het fonds. Het fonds heeft gekozen voor de eerste methode.

2. Partnerpensioen 

Als jij overlijdt, kan jouw partner recht hebben op partnerpensioen. Jouw partner krijgt dan maandelijks een uitkering van ons pensioenfonds. Hoeveel partnerpensioen jouw partner krijgt, hangt af van jouw situatie op het moment van overlijden.
 • Werk je in onze sector?
  Dan krijgt jouw partner ongeveer 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Dit is het ouderdomspensioen dat jij had opgebouwd als je tot jouw 67ste had gewerkt. Alle bedragen staan op jouw pensioenoverzicht (UPO).
 • Werk je niet meer in onze sector?
  Dan krijgt jouw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat jij hebt opgebouwd toen je in onze sector werkte. Alle bedragen staan op jouw laatste pensioenoverzicht (UPO).
 • Ben je gepensioneerd?
  Dan krijgt jouw partner ongeveer 70% van het ouderdomspensioen dat jij tot jouw overlijden ontving.

3. Wezenpensioen 

Als je overlijdt, kunnen jouw kinderen recht hebben op wezenpensioen. De hoogte van het wezenpensioen hangt af van jouw situatie op het moment van overlijden.
 • Werk je tot jouw overlijden in onze sector? 
  Dan is het wezenpensioen voor ieder kind 14% van het ouderdomspensioen dat je had kunnen opbouwen als je tot jouw 67ste in onze sector had gewerkt.
 • Werk je niet meer in onze sector of bent je al met pensioen?
  Dan is het wezenpensioen voor ieder kind 14% van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd bij dit fonds.

4. Voorwaardelijk (extra) pensioen 

Werk jij  in de sector Rijn- en Binnenvaart? En bouwde je vóór en op 1 januari 2007 pensioen bij ons op? Dan kreeg je een toezegging voor extra pensioen.
 • Wanneer hebt je recht op dit extra pensioen?
  Je hebt recht op extra pensioen als je: op 31 december 2006 én op 1 januari 2007 deelnemer was aan ons pensioenfonds, én deelnemer blijft tot en met 31 december 2020. Of tot jouw pensioendatum, als je eerder met pensioen gaat.

  Jij krijgt dit extra pensioen als je met pensioen gaat. Ga je ná 31 december 2020 met pensioen? Dan krijgt je het extra pensioen op 31 december 2020. Ben je arbeidsongeschikt of ga je uit dienst? Dan kan het recht op de overgangsregeling vervallen.

  Op jouw pensioenoverzicht (UPO) zie je of jij onder de overgangsregeling valt. Kijk voor meer informatie ook in het pensioenreglement.

Verhoging van het pensioen

Het pensioenfonds probeert jouw pensioen elk jaar te verhogen. jouw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar dat kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De beleidsdekkingsgraad moet ten minste 110% zijn. En het kan alleen als de verhoging naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend. Dit bepalen de wettelijke regels voor het verhogen van pensioenen, die gelden vanaf 2015. Dat betekent dat er meer geld nodig is dan vóór 2015. We besluiten elk jaar of we jouw pensioen verhogen.

Jouw pensioen wordt dus meer waard als dit kan. Er is wel elk jaar een maximum. Dit heet de ambitie. De ambitie van het pensioenfonds is de prijsstijging. Hiervoor kijken zij naar de stijging van de prijzen over de maanden oktober tot oktober in het vorige jaar. Is deze stijging 1,5%? Dan stijgt jouw pensioen in dat jaar maximaal met 1,5%. 

De financiële situatie van het pensioenfonds was de afgelopen tijd niet goed. Daarom kon het pensioenfonds jouw pensioen niet ieder jaar verhogen. In 2015 is het pensioen voor het laatst licht verhoogd met 0,2%. Eén keer is het pensioen verlaagd.

Meer informatie?

Veel van informatie uit deze communicatie kun je terugvinden op de website van jouw pensioenfonds www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Ook tref je daar contactgegevens als je meer inzicht wilt hebben in jouw persoonlijke situatie. Ook pensioen opgebouwd bij andere pensioenfondsen of verzekeraars? Kijk dan ook eens op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister. Hier vind je meer informatie op vragen als:
- Heb ik nog ergens een ‘vergeten pensioen’ opgebouwd?
- Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
- Wat is mijn te bereiken pensioen?
- Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd?
- Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen?

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuur Rijn en Binnenvaart
CNV Vakmensen

Ronald van Oostrom
lid pensoenfonds Rijn- en Binnenvaart
Namens CNV Vakmensen

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid