Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Verenigde Bootlieden - Nieuws

29 november hervatting cao overleg VB Terneuzen

Op 29 november hervatten wij het cao traject met jullie werkgever. Dit traject was na de eerste bijeenkomst op 12 oktober opgeschort. Dit hebben we gedaan omdat een aantal aspecten nader uitgezocht diende te worden. De belangrijkste hiervan is jullie pensioenregeling c.q. uitvoerder.

Jullie zijn nu aangesloten bij de pensioenregeling (en daarmee het Pensioenfonds) voor de Rijn en Binnenvaart. Jullie werkgever heeft aangegeven te willen onderzoeken of jullie met ingang van 1 januari aanstaande ondergebracht kunnen worden bij een andere pensioenuitvoerder. Daarbij hoort een andere pensioenregeling.

Pensioenregeling vergelijken

De afgelopen periode zijn jullie individueel benaderd door jullie werkgever en haar adviseur. Een aantal van jullie heeft het CNV gevraagd of om de huidige regeling te vergelijken met de voorgestelde regeling. Helaas is het nu nog te vroeg om een één op één vergelijking te maken. De voorgestelde regeling is op 22 november door ons ontvangen. Deze gaat het CNV vergelijken met de huidige regeling. Op basis van dit vergelijk zal op woensdag 29 november het overleg voortgezet worden.

Los van percentages, budgetten, mogelijk- en onmogelijkheden zit het grootste verschil in het product. Jullie huidige regeling betreft een regeling waarbij je ieder jaar een stukje pensioenaanspraak opbouwt die (in principe) vaststaat. Voor meer informatie zie communicatie van het CNV. De door jullie werkgever voorgestelde regeling is een beschikbare premieregeling. Een beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarbij de premie vaststaat. Elke maand stort je als werknemer samen met jouw werkgever een vast bedrag op een beleggingsrekening. Met dit geld wordt belegd en zo groeit het kapitaal. Wanneer je dan met pensioen gaat, wordt er van dit bedrag een vaste levenslange uitkering aangekocht.

Verdere proces

De 29ste staan er wat het CNV betreft twee punten op de agenda. Dit is ten eerste het wel of niet wijzigingen van de pensioenregeling cq. uitvoerder. Ten tweede de onderhandeling n.a.v. de wijzigingsvoorstellen zoals gedaan door het CNV en jullie werkgever.

Raadpleging

Jullie werkgever gaat de 29ste een voorstel doen tot transitie naar een nieuwe pensioenregeling (plus uitvoerder) en bijbehorende compensatie. Indien wij die dag op dit gebied tot overeenstemming komen of een finaal bod ontvangen, is het zaak dat jullie je hierover uitspreken. Jullie hebben als leden de finale stem. Om dit weloverwogen te doen zal ik jullie na de 29ste schriftelijk op de hoogte brengen van de overeenstemming dan wel het bod en de verschillen tussen de huidige situatie en de voorgestelde toekomstige situatie.

Ook heb ik vrijdag 8 december de gehele dag (09.30 uur tot 15.30 uur) ingeruimd om vragen te beantwoorden en mondelinge toelichting te geven te Terneuzen.

De 29ste zullen Ronald en Tim aanwezig zijn bij het overleg. Daarna horen jullie uiteraard meer!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
+31620489475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid