Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Wel of geen cao bij Verbrugge Terminals met CNV

De leden van CNV Vakmensen waren op 16 mei duidelijk: het onderhandelingsresultaat met Verbrugge Terminals is niet voldoende en is daarom afgewezen. Wij hebben dit teruggekoppeld aan Verbrugge Terminals.

We hebben aangegeven dat we in overleg willen om alsnog tot een resultaat te komen dat de leden kunnen accepteren. 

FNV-leden vóór cao-resultaat

Verbrugge heeft laten weten eerst de uitslag van de andere cao-partij, FNV, te willen afwachten alvorens een standpunt naar CNV Vakmensen in te nemen. Wel was er ruimte om informeel op de koffie te gaan. Dit informele overleg heeft plaatsgevonden op 26 juni. FNV wilde hieraan niet meedoen. Op 29 juni werd bekend dat een meerderheid van de FNV-leden achter het cao-resultaat staat.

Nieuw overleg

Nu dit bekend is, zullen we Verbrugge Terminals (en FNV) opnieuw uitnodigen voor overleg. CNV-leden zijn immers ook werknemers van Verbrugge Terminals die gehoord moeten worden. We hebben FNV gevraagd de cao nog niet te tekenen om ons de kans te geven om tot een beter onderhandelingsresultaat te komen.

Extra loonsverhoging

Waarom hebben wij het onderhandelingsresultaat afgewezen? Verbrugge zegt geen geld te hebben voor kostenverhogende arbeidsvoorwaarden. Maar de leden vinden dat ze best wat extra loonsverhoging verdienen. Na een eerdere magere cao van meer dan 3 jaar nu weer 3 jaar een magere cao, doet geen recht aan het harde werken bij Verbrugge Terminals. Ruim 6 jaar nauwelijks een loonsverhoging krijgen naast de APC is voor leden van CNV Vakmensen te weinig. Het voelt in ieder geval als onvoldoende waardering.

Daarnaast zijn er een aantal zaken in de ledenbijeenkomsten van 16 mei naar voren gekomen die voor de leden onvoldoende waren ingevuld.

Wij willen met Verbrugge praten over de volgende punten/aanpassingen van het onderhandelingsresultaat:

 • APC vast in de cao met eenmalige uitkeringen of - als de APC niet vast in de cao komt - structurele loonsverhogingen.
 • Een studie naar diverse ouderenregelingen in de cao, duurzame inzetbaarheid en de samenhang (o.a. keuze ingangsdatum SHFR, artikel 2.1.2 sub b4 (verdubbeling ADV), ouderendagen, proef extra vrij na nachtdienst cyclus), overdracht kennis van ouderen, opleiding mentoren (train de trainer), ziekteverzuim etc. We willen dat cao-partijen in de eerste helft van 2018 een opdrachtformulering schrijven. Dit moet in de tweede helft van 2018 door een extern bureau (A Advies) ondersteund door en in samenwerking met een werkgroep van cao-partijen nader bestudeerd/uitgewerkt worden. Voorstellen die daaruit voortvloeien zullen cao-partijen in 2019 met elkaar bespreken. Dit kan leiden tot een tussentijdse cao-aanpassing na akkoord van leden.
 • In 2017 willen wij dat er een eenduidig (voor iedereen hetzelfde) functionerings- en beoordelingsgesprekkensysteem wordt overeengekomen met een bezwaarprocedure tussen cao-partijen in samenwerking met de OR.
 • Wij willen dat duidelijk is welke loonschaal er in de cao komt voor werknemers die in dienst komen vanuit de Participatiewet.
 • Wij willen over wend- en weerbaarheid/ontwikkeling en scholing dat Verbrugge Terminals B.V. in principe mee gaat werken aan het sparen door werknemer op verzoek van werknemer. Waar mogelijk gebruik makend van fiscale mogelijkheden.
 • Wij willen dat de cao-afspraak over SVH in de cao blijft. Met het bestuur van de Stichting dat tot doel heeft het bevorderen van veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de Nederlandse zeehavens zal een afspraak gemaakt worden om maatwerk voor Verbrugge te leveren. Geen opschorting (of zoals Verbrugge zegt stopzetten van betalingen aan onze havenstichting). Het was ooit loonruimte en die geven we niet zomaar terug.
 • Wij willen dat Verbrugge Terminals B.V. meewerkt aan stap 6 'Netto havenpensioen'.
 • Wij willen volstrekte duidelijkheid over hoe we de afspraak moeten uitleggen over 8 in plaats van 5 mensen van de avondploeg in de nachtdienst te laten draaien.

Hoe nu verder?

We nodigen Verbrugge opnieuw uit voor overleg over bovenstaande punten. Vanwege de vakanties vindt dit overleg medio september plaats. Daarna zullen we de leden in ledenvergaderingen bijpraten en bekijken we samen of en op welke wijze er alsnog een cao-resultaat met CNV Vakmensen mogelijk is.

Kaderwerk

CNV Vakmensen is daarnaast op zoek naar nog één nieuw kaderlid. De kaderleden zijn de oren en ogen van de werkvloer. Niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst van jouw werk en de cao. Als je daar wat voor voelt laat het dan weten! Inmiddels heeft één van de leden zich al gemeld. Binnenkort hoor je wie dit is.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kun je Albert van Damme of Fadua Toufik benaderen via a.vandamme@cnvvakmensen.nl en f.toufik@cnvvakmensen.nl.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid