Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Verslag Verbrugge i.v.m. financiële situatie

De ledenvergaderingen van 14 januari 2019 zijn druk bezocht, informatie en emoties zijn gedeeld. De conclusie is dat de werknemers, onze leden, betrokken willen worden bij de werkzaamheden. “Wij zijn Verbrugge!”

Samenspraak met de werkvloer

In de ledenvergaderingen is door de leden van CNV Vakmensen en FNV Havens aangegeven dat de berichten over een slechte financiële situatie moeilijk te verkroppen zijn. De leden vinden het onacceptabel dat zij de rekening gepresenteerd krijgen, als of het hun schuld is dat de bedrijfsresultaten achterblijven. Bovendien zijn ze er van overtuigd dat er winst te behalen valt als er beter naar de werkvloer zou worden geluisterd. Er is gesproken over achterstallig onderhoud en verkeerde planningen, maar ook over de manier waarop werknemers te vaak als “kleine jongens” worden behandeld, wat de sfeer op het werk geen goed doet. En een slechte werksfeer draagt nu eenmaal bij aan een hoger ziekteverzuim, maar over het algemeen ook aan een geringere betrokkenheid bij het werk. Als je niet uitkijkt, ontstaat er voorgoed een sfeer van “je doet wat je moet doen, en voor de rest bekijken ze het maar.”

Blijven toekijken hoe het bedrijf langzaam ten onder gaat, wil ook niemand. Veel leden werken al 10, 20 of 30 jaar bij Verbrugge en hebben hart voor de zaak. Dat is niet zomaar weg. Maar wanneer gaat Verbrugge nou eens inzien dat ze aan onze inbreng wel degelijk iets kunnen hebben? Dat ze ons echt nodig hebben voor een goede bedrijfsvoering. Dat wij niet alleen maar lastpakken zijn die je goed in de gaten moet houden en naar binnen moet roepen voor het minste geringste. Wanneer gaat werkgever nou eens luisteren naar de meldingen, verzoeken en adviezen van het personeel?” Dat waren reacties tijdens de vergaderingen.

Vanuit Terneuzen klinkt ook nog de dringende oproep om het werk veiliger te maken; door achterstallig onderhoud en problemen die nog steeds niet worden aangepakt, zijn er her en der grote risico’s.

De vakbonden hebben na de vergaderingen een e-mail gestuurd aan Verbrugge, waarin we deze geluiden van de leden hebben doorgegeven en gewezen hebben op de veiligheidsrisico’s waar de leden in Terneuzen over spraken. We hebben geadviseerd om de kleinere klussen meteen op te pakken.

De inloop sessies die werkgever heeft gepland zijn daarnaast een goed moment om van werknemers te horen hoe zij aankijken tegen het werk en problemen bij Verbrugge. Als het daar maar niet bij blijft. Werknemers moeten serieus worden genomen en kaderleden moeten worden betrokken bij het overleg over welke verbeteringen wanneer kunnen worden ingevoerd.

Vanaf 28 januari worden inloopsessies gehouden in Vlissingen en vanaf 4 februari in Terneuzen. De werknemers kunnen naar binnen lopen op de aangegeven locaties (de uitnodiging volgt vanuit Verbrugge).

Vier collega’s hebben zich gemeld om dit bij te wonen: Marvin Eenenaam, Patrick Looij, Anton Thümann en Daniel Schoorl. Bij elk gesprek zal één van hen aanwezig zijn. Als jij klachten of juist ideeën hebt over hoe dingen beter kunnen, maar je wilt die liever niet zelf naar voren brengen, kun je dat doorgeven aan de genoemde kaderleden. Zij zullen die klachten en ideeën dan meenemen in de gesprekken die zij met het management hebben.

Mochten er ontwikkelingen zijn dan horen jullie dat.
Uiteraard kun je je altijd melden bij jouw vakbondsbestuurder als er informatie is.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid