Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Verbrugge Term.: Onderhandelen is ruimte zoeken

Op maandag 9 maart hebben FNV havens en CNV Vakmensen weer onderhandeld met jouw directie over de te verlengen cao. We zijn er nog niet uit maar praten je graag bij.

Zoals ook in onze voorlaatste communicatie gemeld gaat het nog niet goed genoeg met de resultaten van Verbrugge Terminals. Jullie hebben dat vaker gehoord en aan ons is het gedurende dit onderhandelingstraject meermaals duidelijk te verstaan gegeven.

Onderhandelen is ruimte zoeken
In onze vorige communicatie las je al dat we om in de buurt van onze inzet te komen ruimte aan het zoeken zijn. Zo hebben we op maandag 9 maart elkaar gevonden in procesafspraken en onderwerpen die in de cao met ingang van 1 januari 2022 moeten worden beslecht.

CAO vanaf 1 januari 2020
In de periode vóór 2022 moeten natuurlijk ook goede afspraken gemaakt worden over beloning, toeslagen en een aantal andere zaken die niet kunnen wachten. De directie kwam niet met een bod dat in de buurt kwam van onze inzet. Daarom hebben wij op maandag 9 maart een voorstel gedaan aan de directie waarvan wij het aandurven dit aan jullie met tekst en uitleg voor te leggen als resultaat. De directie kon hier geen handtekening onderzetten omdat dit bod over haar mandaat gaat. De directie gaat nu terug naar haar opdrachtgevers om een ruimer mandaat te vragen. Zodra we elkaar ook echt weten te vinden in een cao met
ingang van 1 januari 2020 zullen we jullie hier natuurlijk ook inhoudelijk over informeren.

Volgende overleg
Het volgende overleg vindt plaats op 26 maart 2020. We verwachten dan òf een resultaat te bereiken òf te moeten concluderen dat we op basis van de gesprekken niet tot een bevredigend resultaat zijn weten te komen. Uiteraard verneem je na de 26ste opnieuw van ons en zullen we jullie tekst en uitleg geven over het onderhandelingsproces en het bereikte resultaat. Uiteindelijk is het laatste woord aan de vakbondsleden.

Mede namens de delegatieleden van FNV en CNV,

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

P.s. De gezamelijke communicatie van de FNV en het CNV tref je aan als PDF bijgevoegd aan deze mail.Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid