Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Update voortgang cao traject Verbrugge Terminals

Vorig jaar zijn de wensen van de vakbondsleden werkzaam bij Verbrugge Terminals in kaart gebracht voor wat betreft de verlening van de cao. Deze voorstellen hebben wij in januari gepresenteerd aan het management van Verbrugge Terminals. We praten je graag bij.

Het gaat nog niet goed genoeg met de resultaten van Verbrugge Terminals. Jullie hebben dat vaker gehoord en aan ons is het nogmaals duidelijk te verstaan gegeven. Gelukkig was er ook aandacht voor welke stappen al zijn ondernomen, welke investeringen worden gedaan en welk perspectief er is. De onderhandelingsdelegaties van FNV Havens en CNV Vakmensen zijn duidelijk. Investeren in het personeel kan niet langer wachten.

Wensenlijst is duur
Onze wensenlijst ineens volledig te realiseren is wat duur. Het management had de moeite genomen om dit eens goed door te rekenen en heeft de kostenstijging gepresenteerd. De discussie tussen jouw vakbondsvertegenwoordigers en de directie hangt nu op twee punten. (1) Wat is noodzakelijk en redelijk om in de komende cao te verbeteren en (2) welke zaken gaan we nu voorbereiden zodat we vanaf 2022 de gewenste cao hebben.

CAO 2.0
De vakbondsonderhandelingsdelegaties hebben het management een procesvoorstel gedaan om in de komende twee jaar te werken aan een toekomstbestendige cao. De huidige CAO is uitgebreid en voor sommigen bijna ondoorgrondelijk. Toepassing ervan vergt relatief veel administratie en leidt gemakkelijk tot fouten en vergissingen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Bovendien zijn er verschillende regelingen voor werknemers aan beide zijden van de Westerschelde, die misschien best kunnen worden verkleind of zelfs kunnen worden opgeheven. De werkgever wil de CAO daarom vereenvoudigen en grondig onder de loep nemen. Dat kunnen wij ons wel voorstellen. Maar een nieuwe CAO die eenvoudiger van opzet is en die de rechten van werknemers niet aantast, een CAO 2.0, heb je niet zomaar. Daarom hebben FNV en CNV een voorstel gedaan voor een proces en uitgangspunten die in acht genomen moeten worden. Eén van die uitgangspunten is dat zo’n vernieuwde CAO per 1 januari 2022 van kracht zou moeten worden. Uiteraard geldt te allen tijden dat de vakbondsleden het laatste woord hebben over welke nieuwe of vernieuwde CAO dan ook.

CAO vanaf 1 januari 2020
In de periode vóór 2022 moeten natuurlijk ook goede afspraken gemaakt worden over beloning, toeslagen en een aantal andere zaken die niet kunnen wachten. In totaal hebben er slechts twee onderhandelingsdagen plaatsgevonden. Gedurende de eerste hebben wij onze voorstellen toegelicht en een eerste reactie mogen ontvangen. Maandag 3 februari vond de tweede onderhandelingsdag plaats.

Operationeel overleg
In december en januari zijn kaderleden en management twee maal bijeen geweest om een aantal operatonele zaken te bespreken. Wij hebben namelijk aangegeven dat het ons, de werknemers, stoort dat er in de bedrijfsvoering een hoop zaken onnodig misgaan. Dit moet verbeterd worden! Daarom zijn zaken die niet (direct) in de cao-sfeer liggen maar die wel het werk binnen de terminals een stuk vergemakkelijken in de tussentijd besproken.

Volgende overleg
Het volgende overleg vindt plaats op 9 maart 2020. Dan zullen we het verder hebben over de invulling van het CAO-vernieuwingsplan. Met andere woorden: dan moeten de afspraken duidelijk worden over de cao afspraken voor deze cao en de afspraken naar de volgende cao toe. Ook worden alle afspraken over de gewenste operationele verbeteringen op papier gezet. Natuurlijk houden we je op de hoogte.

Mede namens de CNV en FNV delegatieleden,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nl

Ps. We begrepen dat de voorstellenbrief die wij aan jullie werkgever is verzonden en gepresenteerd nog niet in jullie bezit was. Deze treffen jullie aan in de bijlage evenals het gezamenlijke FNV en CNV Pamflet.
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid