Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Uitnodiging leden- en mogelijke 3/4-vergadering

In juni 2020 is de leden van FNV Havens en CNV Vakmensen gevraagd hun stem uit te brengen over het van jullie werkgever ontvangen cao-eindbod. Dat hebben jullie in grote getale gedaan. De overgrote meerderheid van de leden heeft het eindbod resoluut afgewezen! Hoe nu verder?

We nodigen jullie uit voor een ledenvergadering op 31 augustus om te bespreken welke consequenties we hieraan gaan koppelen en welke acties we samen moeten ondernemen.

Indien de uitkomst van de ledenraadpleging daar aanleiding toe geeft kan de vergadering ter plekke omgezet worden in een driekwartsvergadering. Dit houdt in dat we in stemming brengen of vakbonden jullie werkgever een ultimatum moeten stellen waarin wij hen een laatste kans geven om onze wijzigingsvoorstellen tot een nieuwe cao te accepteren. Hierin wordt dan aangekondigd dat wanneer werkgever hier niet voor de genoemde datum op ingaat, vakbonden overgaan tot het organiseren en faciliteren van vakbondsacties om onze eisen tot wijziging van de cao kracht bij te zetten. Om hier toe over te mogen gaan moet driekwart van de aanwezige vakbondsleden (per bond) akkoord gaan met het stellen van een ultimatum aan jullie werkgever.

Wij treffen jullie graag op één van de volgende bijeenkomsten op maandag 31 augustus:

10.30 – 12.00 uur

MIDDELBURG

Hotel Arneville

Buitenruststraat 22

14.15 – 15.45 uur

TERNEUZEN

De Brauwzaele

F.J. Haarmanweg 52

16.15 – 17.45 uur

TERNEUZEN

De Brauwzaele

F.J. Haarmanweg 52

19.30 – 21.00 uur

MIDDELBURG

Hotel Arneville

Buitenruststraat 22

 
We hopen velen van jullie te treffen op deze belangrijke ledenvergaderingen.

Graag tot ziens op 31 augustus! 

Met vriendelijke groet,

mede namens Joost van der Lecq, FNV Havens.
 

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
t.orie@cnvvakmensen.nl

B
ijlage: Gezamelijke uitnodiging van FNV en CNV.

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid