Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Stand van zaken Verbrugge Terminals B.V.

31 december 2019 loopt de huidige cao af. We gaan richting 2019 en dat betekent dat 2019 in het teken zal staan van de aflopende cao. Voordat het zover is staan er nog een aantal andere belangrijke onderwerpen op de agenda.

Belangrijke onderwerpen in 2019
- pensioenregeling kantoorpersoneel
- financiële situatie Verbrugge
- cao-voorstellen voorbereiden

Pensioenregeling kantoorpersoneel
Eind december 2018 loopt de pensioenregeling voor het kantoorpersoneel af. Daarom zijn de vakbonden FNV en CNV Vakmensen met werkgever al enige tijd in gesprek om te bezien welke uitvoerder de beste regeling kan aanbieden. Deze gesprekken worden overschaduwd door de slechte financiële situatie van Verbrugge. Verbrugge doet een beroep op een clausule in de pensioenregeling, waarin staat dat werkgever kan afwijken van de huidige afspraken. Tijdens de ledenvergadering wordt dit toegelicht.
Samen met de pensioenadviseur, FNV en CNV Vakmensen is er gekeken welke mogelijkheden er zijn, waarbij de kantoormedewerkers een goede regeling kunnen behouden voor hun pensioenopbouw.
Verbrugge zal de kantoormedewerkers informeren over deze mogelijkheid. De vakbonden zullen de leden de regeling voorleggen en CNV-leden kunnen hierover stemmen. Indien meerderheid van stemmen voor is, zal de regeling per januari a.s. van toepassing zijn. Gezien het feit dat het einde van het jaar is, zal er voor de tussentijd een risicodekking worden ingezet zodat iedereen verzekerd blijft totdat de regeling in gaat in januari 2019.

Financiële situatie Verbrugge
Het zal je niet zijn ontgaan dat Verbrugge druk doende is om de organisatie zodanig te wijzigen dat de financiële situatie er op vooruit gaat. Arbeidsvoorwaarden kunnen niet zonder akkoord van de vakbonden worden gewijzigd. De vakbonden zijn daarom uitgenodigd voor gesprekken en overleg.
Uit de financiële cijfers blijkt dat het inderdaad niet zo goed gaat. Daarnaast geeft Verbrugge aan dat er een zeer hoog ziekteverzuim is en het personeel flexibeler moet worden ingezet om werkzaamheden uit te kunnen voeren. Er is een bedrijf ingehuurd door Verbrugge die een plan heeft opgesteld met mogelijkheden.
Er zijn kritische vragen gesteld door de vakbonden met betrekking tot de jaarcijfers van afgelopen drie jaar, de verouderde materialen (kranen e.d.) als ook de efficiëntie waarmee het werk wordt gepland door Verbrugge. CNV vakmensen is van mening dat er maatregelen kunnen worden getroffen op organisatie niveau, waarmee Verbrugge voor de toekomst de continuïteit kan waarborgen. De arbeidsvoorwaarden versoberen is wat CNV Vakmensen betreft geen optie op dit moment.
Deze gesprekken gaan in januari 2019 verder. De noodroep van Verbrugge wordt door CNV zeer serieus genomen, maar vergaande maatregelen voor personeel zullen het uiterste redmiddel zijn. Daar zullen de leden altijd bij betrokken worden.

Praat mee, doe mee en stem mee!
Bij CNV Vakmensen bepalen de leden. Daarom zijn er ledenvergaderingen om te stemmen over de pensioenregeling. Daarnaast willen we alle leden informeren over de stand van zaken en hoe verder in 2019. De ledenvergadering zal met het FNV worden georganiseerd. Alle leden bij elkaar!

Kom daarom naar een van de ledenvergaderingen op 14 januari 2019!

10.30-12.00 uur

14.00-15.30 uur

16.15-17.45 uur

19.30-21.00 uur

Middelburg

Hotel Arneville

Buitenruststraat 22

Terneuzen

De Brauwzaele

F.J. Haarmanweg 52

Terneuzen

De Brauwzaele

F.J. Haarmanweg 52

Middelburg

Hotel Arneville

Buitenruststraat 22

Wij stellen het op prijs als je je aanmeld met naam, datum en tijd wanneer jij er bij zult zijn via de e-mail f.toufik@cnvvakmensen.nl of per whatsapp.

Niet-leden zijn ook welkom en kunnen kennis maken met de werkwijze van CNV Vakmensen en met ons mee in gesprek gaan. Stemmen is voorbehouden aan onze leden. Daarom, word lid!

Voor de kantoor medewerkers: jullie pensioenregeling, dus zorg dat je lid wordt als je dat nog niet bent.

Vragen / opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kun je jouw collega kaderleden Marvin van Eenennaam (06-52691011) of Patrick Looij (06-50543335) benaderen, dan wel de bestuurder van CNV Vakmensen, Fadua Toufik.

E-mail: f.toufik@cnvvakmensen.nl 
whatsapp: 06-10 20 85 90
Kijk ook eens op www.jeachterban.nl. Stel je vragen daar aan deskundigen van CNV vakmensen. 

Graag tot 14 januari 2019!

Voor nu een hele fijne kerst en een mooie jaarwisseling toegewenst!

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid