Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Stand van zaken bij Verbrugge juli 2019

Op 15 juli jongstleden was CNV Vakmensen aanwezig op kantoor Verbrugge. Wat is de stand van zaken sinds januari? Wat heeft er al plaatsgevonden? Hoe staat het er financieel voor? Hieronder volgt een update.

Samenspraak met de werkvloer
In januari was het nieuws behoorlijk negatief. Rode cijfers voor Verbrugge en op de werkvloer zou niet alles goed verlopen. Oplossing: in gesprek gaan met werknemers en zaken oppakken die werknemers aangeven om efficiënter te werken.

Vanaf 28 januari jongstleden zijn er inloopsessies gehouden in Vlissingen en vanaf 4 februari ook in Terneuzen. Deze inloopsessies zijn het afgelopen half jaar doorgelopen.

Vier collega’s hebben deze sessies bijgewoond: Marvin Eenenaam, Patrick Looij, Anton Thümann en Daniel Schoorl. Bij elk gesprek was een van deze collega’s aanwezig. De klachten en ideeën zijn ingediend bij de werkgever. Op 15 juli is deze lijst aan punten doorgelopen en is aangegeven wat er al gebeurt en wat er nog op de planning staat. Een lijst van punten zal door Verbrugge worden gedeeld met het personeel, zodat ook jij kunt zien of jouw punten zijn opgepakt. Zo niet meld je dan bij één van de kaderleden.

CNV Vakmensen had beloofd de ontwikkelingen via de kaderleden te volgen en in gesprek te blijven met Verbrugge. Daarom hebben we om een gesprek gevraagd bij Verbrugge. Uit de lijst met input is duidelijk te zien dat jullie niet stil hebben gezeten en Verbrugge ook niet. Er is beweging in de goede richting. Dit blijkt ook uit de financiële situatie. Die is ook in stijgende lijn aan het verbeteren.

De communicatie blijkt een heikel punt. De werkvloer moet geïnformeerd blijven over lopende zaken. Toelichtingen die nodig zijn, moeten tijdig worden gegeven zodat één en ander niet een eigen leven gaat leiden. Over en weer informatie delen, uitwisselen en werken aan oplossingen.

Senioren Haven fitregeling (SHF)
We kennen allemaal de SHF-regeling en dat deze geldt voor werknemers in de geboorte jaren 1950-1959. Ook in de cao van Verbrugge is een regeling opgenomen: Vanaf twee jaar voor je AOW-leeftijd kun je 50% werken, 95% salaris krijgen met 100% pensioenopbouw. Maar als je de regeling afsluit, moet je uiterlijk twee jaar later het bedrijf verlaten. Je gaat dan uit dienst.

Er komen vragen vanuit onze leden. Hoe het zit met deze regeling nu de AOW-leeftijd veel later is? Wat te doen als jij het komend jaar 63 wordt? Want eerder stoppen met werken betekent ook dat je je pensioen naar voren moet halen. Is het financieel haalbaar voor jou?

Ga het gesprek aan met Verbrugge over wat dit financieel voor jou betekent en of het verstandig is om akkoord te gaan met deze regeling!

We hebben gevraagd om een gesprek (zo spoedig mogelijk) om te bezien hoe we de cao kunnen inzetten op een regeling die past bij de huidige tijd en AOW-leeftijd.

Daarom zal Verbrugge in september de vakbonden uitnodigen om samen te bezien hoe we dit kunnen oplossen. Uiteraard kost alles geld. Wie gaat dit betalen? In welke vorm?

Uiteindelijk heeft ook Verbrugge grote baat bij een regeling die de werknemers tijdig laat afvloeien om meer ziekteverzuim te voorkomen. We houden jullie op de hoogte.

Voor nu een fijne zomer (vakantie) en tot in september!

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kun je jouw collega kaderleden benaderen:
Marvin van Eenennaam (06 – 52 69 10 11) en Patrick Looij (06 - 50 54 33 35)

Fadua Toufik
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid