Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Nieuw resultaat cao Verbrugge Terminals

Op 7 september hebben we opnieuw overleg gehad naar aanleiding van de afwijzing van het cao onderhandelingsresultaat door de leden van CNV Vakmensen.

Na afwijzing door de leden van CNV Vakmensen van het onderhandelingsresultaat van 16 mei is er meerdere malen gebeld en overleg geweest met Verbrugge. Op 7 september leidde dat tot een formeel overleg met de cao-partijen.

In dit gesprek hebben wij er alles aan gedaan, wat wij met argumenten konden, om een nieuw onderhandelingsresultaat te bereiken. De leden hadden ons behoorlijk wat punten meegegeven die ter discussie zijn ingebracht met de directie.

Zo waren er punten als: de automatische prijscompensatie vast in de cao, een betere éénmalige of structurele loonsverhoging, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling/scholing, een eenduidig systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken, mogelijk maken meewerken aan netto havenpensioen, mee blijven doen aan verbetering veilig werken middels de Stichting Veilige Haven.

Een beter resultaat is mogelijk met argumenten, maar niet alles kan! We moeten realistisch zijn. De directie heeft uiteindelijk de sleutel in handen en moet de urgentie (druk) voelen om op alle punten te bewegen. Deze druk voelde de directie helaas niet op al onze punten.

Financieel wilde de directie absoluut geen enkele beweging maken. Het gaat zeer slecht financieel met Verbrugge. We hebben te overleven als bedrijf etc. Allemaal argumenten die eerder genoemd waren. Deze werden herhaald tijdens ons overleg.

Nee, nee en nog eens nee. Geen extra geld voor de cao!

Is het gesprek dan zinloos geweest? Absoluut niet!! We hebben op de aangegeven kwaliteitsaspecten (die ook belangrijk zijn voor de toekomst) stappen kunnen maken. Hiermee is zeer zeker het onderhandelingsresultaat wat er eerder lag verbeterd!

Onderstaand treft je de tekst aan van het bereikte resultaat, dat aanvullend is op het resultaat van 16 mei 2017. Onderstaande punten in samenhang met het eerdere cao-resultaat zullen in ledenbijeenkomsten met jullie worden besproken. Uiteraard lichten we ook toe, samen met de kaderleden, hoe het gesprek op 7 september verliep. Tijdens de ledenbijeenkomsten gaan we ook stemmen over dit resultaat: dit betekent dat wij jou dringend vragen er te zijn!

De leden bepalen. Graag met veel leden!

Tekst resultaat
Op 7 september 2017 zijn partijen op verzoek van CNV Vakmensen, na afwijzing van het onderhandelingsresultaat van 16 mei 2017 door de leden van CNV Vakmensen, bij elkaar gekomen en hebben het volgende resultaat bereikt als toelichting/aanvulling op het onderhandelingsresultaat. CNV Vakmensen zal dit stuk met het onderhandelingsresultaat bespreken met haar leden en opnieuw voorleggen.

 1. In de eerste helft van 2018 formeren partijen een Werkgroep Duurzaamheid. De werkgroep krijgt als opdracht een studie te verrichten naar diverse ouderenregelingen in de cao; duurzame inzetbaarheid, kennisoverdracht, opleidingen, ziekteverzuim en de samenhang tussen deze onderwerpen. Het streven is erop gericht voor 2019 met concrete voorstellen te komen, die partijen zullen bespreken. Dit kan leiden tot een tussentijdse cao-aanpassing na akkoord van de leden.
 2. Verbrugge Terminals BV legt nog deze maand een nieuw eenduidig functionerings- en beoordelingssysteem ter instemming voor aan de OR. Daar zal een bezwaarmogelijkheid onderdeel van uitmaken. De instemmingsaanvraag wordt ter kennisname aan de vakbonden toegezonden. Het resultaat van het overleg met de OR wordt ter goedkeuring aan de vakbonden voorgelegd.
 3. Verbrugge Terminals BV is bereid met CNV Vakmensen in overleg te treden over een wend- en weerbaarheid programma (gericht op ontwikkeling en scholing). Uitgangspunt voor Verbrugge Terminals BV is dat deelname voor haar kostenneutraal is. Als over een programma overeenstemming wordt bereikt zal, na instemming van cao-partijen, een nader te formuleren (onder andere fiscale) passage in de cao worden opgenomen indien en voor zover opname in de cao noodzakelijk is om van de fiscale faciliteiten gebruik te kunnen maken.
 4. I.v.m. de opschorting van de bijdrage aan de Stichting Veilige Haven m.i.v. 1 januari 2017 zal Verbrugge Terminals BV in overleg treden met het bestuur van de Stichting. Als dat overleg daartoe aanleiding geeft zal Verbrugge Terminals BV de bijdrage hervatten.
 5. Verbrugge Terminals BV werkt mee aan stap 6 netto havenpensioen.
 6. De ‘8 in plaats van 5 man van de avondploeg’- afspraak in het onderhandelingsresultaat van 16 mei 2017 moet zo gelezen worden dat alles bij het oude blijft (vijf man) zolang Verbrugge Terminals BV onvoldoende mensen beschikbaar heeft om op te schalen naar acht man. Verbrugge Terminals BV zal dus eerst extra mensen moeten opleiden voordat er iets verandert.

Praat mee, doe mee en stem mee!

Bij CNV Vakmensen bepalen de leden. Daarom zijn er opnieuw ledenvergaderingen. Kijk welke dag en tijd je het beste past.

Data en tijdstippen:
21 september om 19.00 uur en
22 september om 10.00 uur

Locatie: Arneville Amadore, buitenruststraat 22, 4337 EH Middelburg

Wij stellen het op prijs als je je aanmeldt met naam, datum en tijd wanneer jij er bij zult zijn via e-mail f.toufik@cnvvakmensen.nl

Niet-leden zijn ook welkom en kunnen kennis maken met de werkwijze van CNV Vakmensen en met ons mee in gesprek gaan. Stemmen is voorbehouden aan onze leden. Daarom word lid!

Vragen / opmerkingen?
Voor vragen of opmerkingen kun je Albert van Damme of Fadua Toufik benaderen beide bestuurders van CNV Vakmensen. E-mail: a.vandamme@cnvvakmensen.nl en f.toufik@cnvvakmensen.nl

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid