Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

Eindbod cao Verbrugge Terminals ontvangen

Eind vorig jaar zijn wij het onderhandelingstraject met jullie werkgever gestart om te komen tot een nieuwe cao. In het traject hebben we gezocht naar mogelijkheden om te komen tot overeenstemming. Dit is niet gelukt.

We waren een heel eind, het volgende overlegmoment stond gepland, tot jullie werkgever besloot dat het “slikken of stikken” werd. Na aandringen vanuit vakbondszijde heeft jullie werkgever uiteindelijk de moeite genomen om de zaken die zij wenst te wijzigen op de reeds geëxpireerde cao op papier te zetten. Deze tekst treffen jullie bijgevoegd aan.

Waardering onderhandelingsdelegaties vakbonden
Voor wat betreft het onderhandelingsproces vinden vakbondsdelegaties dat Verbrugge echt de plank heeft misgeslagen. De wijze waarop gehandeld en gecommuniceerd is door de werkgeversdelegatie in de staart van dit onderhandelingstraject, getuigt niet van de wil om het cao-overleg serieus te nemen. Het “samen” geldt kennelijk alleen wanneer je “akkoord” gaat.

Maar goed, proces en relatie zijn niet de thema’s waarmee de rekening thuis betaald wordt. Een cao resultaat of in dit geval een eindbod dient gewogen te worden op de inhoud. Uiteraard vinden wij daar wat van maar het belangrijkste is dat jullie, onze leden én dus opdrachtgevers, je daar over uitspreken. Biedt het eindbod voldoende redenen om akkoord te gaan, of moet het worden afgewezen? Dat is aan jullie.

Positieve en negatieve punten
In het bod wordt de Senioren Haven Fit regeling nu ook toegankelijk gemaakt voor collega’s die geboren zijn in 1958 en 1959. De werknemers van Verbrugge Zeeland Terminals worden in tijd extra beloond voor nachtwerk. Tevens worden een aantal operationele wijzigingen doorgevoerd die in verschillende klankboordgroepen door collega’s zijn aangedragen. Dit is niet perse een cao-zaak, maar vakbonden hebben hierin een faciliterende rol gehad. Al met al zijn de hiervoor genoemde punten positieve wijzigingen te noemen. Overigens hebben we het in de onderhandelingen nooit gehad over de mogelijkheid op de controleursfunctie in Terneuzen in te huren. Wel over het verduidelijken van de regels omtrent verlengen (Vlissingen), maar dit ontbreekt in het rijtje operationele afspraken. Het grootste negatieve element in het eindbod is de beloning voor werknemers. De hand zit in dit bod heel stevig op de knip, nog steviger dan de afgelopen jaren. 0% (nul procent) loonsverhoging en zelfs geen APC. Of de APC later alsnog wordt toegekend is afhankelijk van de inzichten, de grillen van de directeur-grootaandeelhouder. Naar de stem van de werkvloer, die met 180 handtekeningen onder een petitie luid en duidelijk was, is niet geluisterd. Dat is een wel heel ouderwetse benadering en het doet ook geen recht aan de inspanning die werknemers dagelijks leveren. Door akkoord te gaan maak je je volledig afhankelijk van de werkgever voor wat betreft de loonontwikkeling. De vraag is of je dat wenst anno 2020.

Het totale bod kun je nalezen in het bijgevoegde document.

Stap voor stap
Werkgever heeft nu formeel haar eindbod gepresenteerd. Zoals je van ons gewend bent zal ieder lid in de gelegenheid worden gesteld om zijn of haar stem daarover uit te brengen. Hiertoe krijg je van ons over enige tijd digitaal de mogelijkheid. Let op je mailbox! Op basis van de uitslag van dit referendum bepalen de onderhandelingsdelegaties het vervolg van het proces. Als de meerderheid akkoord is met het eindbod, dan is dat simpel. Dan is er een nieuwe cao. Wanneer de meerderheid tegen is, dan zullen we raadplegingen organiseren die omgezet kunnen worden in een driekwarts- vergadering. Dit is een vergadering waar de leden gevraagd wordt of we werkgever een ultimatum moeten stellen waarbij we bij een negatieve reactie van werkgever de leden faciliteren vakbondsacties uit te voeren om zo alsnog een cao met betere afspraken af te dwingen.

Mede namens de FNV en CNV onderhandelingsdelegaties,

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid