Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Verbrugge Terminals - Nieuws

CAO Update Verbrugge Terminals

Vorige week kregen jullie tot onze verrassing een mailbericht van Martin Verbrugge. Hij vindt het “vanwege alle onzekerheden” onverantwoord om de APC nu uit te betalen. Misschien kan het later alsnog, als de bedrijfsresultaten het toelaten.

FNV Havens en CNV Vakmensen verkeerder in de veronderstelling dat we over de betaling van de APC nog gewoon in onderhandeling waren. Onze inzet in de onderhandelingen was dat de APC linksom of rechtsom gewoon betaald moest worden. Later in 2020 mocht van ons ook, als het dan maar met terugwerkende kracht tot 1 april 2020 was. Uit de petitie die is rondgegaan, blijkt dat sowieso velen van jullie die inzet steunen.

Stand van zaken.
Omdat we nog in onderhandeling waren, was de mededeling van Martin Verbrugge in onze ogen totaal ongepast. We hebben gevraagd of het nu een definitief standpunt is van Verbrugge om de APC niet uit te betalen, maar misschien aan het eind van het jaar alsnog. En dat is het. Met andere woorden: Verbrugge wil er niet meer over onderhandelen. Dat betekent dat er een eindbod komt. Dat is een “voorstel” van de werkgever van het type “slikken of stikken”. We hebben Verbrugge gevraagd dit eindbod duidelijk op papier te zetten. Zodra we dat hebben, sturen we dat aan jullie toe.

Hoe nu verder?
Het eindbod zullen we aan jullie voorleggen. Misschien vindt een meerderheid van jullie het toch wel een goed voorstel. In dat geval ligt er een nieuwe CAO. Maar als blijkt dat de meerderheid van de leden het eindbod afwijst, gaan we actievergaderingen organiseren. Op die vergaderingen moeten we besluiten over het stellen van een ultimatum aan Verbrugge en moet blijken dat leden bereid zijn actie te voeren om de eisen in het ultimatum kracht bij te zetten. Pas als die vergaderingen gehouden zijn, kunnen vakbonden rechtmatig oproepen tot acties, “waaronder werkonderbrekingen en werkstakingen”, zoals dat heet. Zo zit het juridisch in elkaar.

Zodra we het eindbod hebben ontvangen of er andere ontwikkelingen zijn dan vernemen jullie van ons!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid